Algemene informatie

Dit is niet de website van Stichting Kinderdagverblijf Honki Ponk in Schiedam.
De officiele website van Honki Ponk vindt u hier.
Meer informatie over de iatrosofie vindt u hier.

Deze website is in december 2000 gestart ten tijde van wat nu bekend staat als 'de crisis Honki Ponk'. De website was bedoeld om alle betrokkenen bij het wel en wee van Stichting Kinderdagverblijf Honki Ponk in Schiedam te informeren ten tijde van de crisis (1 december 2000 t/m januari (maart) 2001). Een crisis die eigenlijk pas echt eindigt voor betrokkeken als in december 2002 blijkt dat Pieter de Bruin en Marja van Wolferen het aangekondigde Hoger Beroep niet doorzetten.
Wat overblijft nu is een document van een uniek en tegelijkertijd bizar stuk geschiedenis van dit kinderdagverblijf. Een stuk geschiedenis wat begon nadat Mw. van Wolferen, de toenmalige directeur, besloot om Jan Pieter de Kok, een berucht iatrosoof binnen te halen in het kinderdagverblijf als organisatieadviseur.
Voor zover bekend zijn er op dit moment (2003) geen banden meer tussen Honki Ponk en de iatrosofie. Honki Ponk is met een nieuwe directeur (Monique Dongelmans) sinds 1 juli 2003, een fase van opbouw gestart met als doel Honki Ponk de eer te geven die ze toekomt.

De informatie op deze website is bedoeld om mensen te waarschuwen voor J.P. de Kok en zijn iatrosofie en tegelijkertijd bedoeld om aan de hand van het stuk geschiedenis van Honki Ponk te laten zien wat voor desastreuze invloed de bemoeienis van J.P. de Kok kan hebben op een prima kinderdagverblijf. Anderzijds geeft de "crisis Honki Ponk" prima weer waartoe ouders in staat zijn, en hoe ouders het heft in eigen hand kunnen nemen, eendrachtig en sterk, als de belangen van hun kinderen in het gedrang komen. Een eerbetoon aan wat de ouders toen bereikt hebben!

Voor een beschouwing over de rol van de Kok in de casus Honki Ponk zie het artikel van Verbrugh, Kips en Witjes.

Een overzicht: De crisis Honki Ponk stap voor stap.

8 februari 2003
2 jaar na de crisis staat Honki Ponk weer stevig op haar fundament, aldus een artikel dat 8 februari 2003 in het Rotterdams Dagblad staat.

8 januari 2003
Groeneweg blikt niet zo bescheiden terug in Maasstad edities, Schiedam.
"Maar het is ook een wereldbaan: je kan daadwerkelijk ook wat doen voor de burgers. Zo denkt hij met plezier terug aan de zaak Honki Ponk waar hij met zijn vier meiden van de gemeente het kinderdagverblijf als een terriėr uit de handen van een sekte wist te houden. Een zaak die het landelijk nieuws haalde".

4 januari 2003
Meer oog voor de rol van de ouders heeft ex-wethouder Peter Groeneweg in het Rotterdams Dagblad.
"Tijdens de crisis in kinderopvang Honki Ponk maakte de nieuwe subsidieverordening het hem knap lastig om kordaat op te treden tegen het nieuwe bestuur. In december 2000 pleegde een sekte van iatrosofen een coup in het bestuur. Kinderleidsters meldden zich massaal ziek en ouders dreigden hun kinderen weg te halen uit de vier onderkomens van het kinderdagverblijf. 'Een spannende tijd', herinnert Groeneweg zich. 'Eerst vroeg de plaatselijke, toen de regionale en later de landelijke pers waarom ik het bestuur niet ontsloeg of de subsidie bevroor. Steeds opnieuw moest ik uitleggen dat dergelijke stappen niet tot mijn bevoegdheden behoorden door de subsidieverordening.' Hij moest alles uit de kast trekken om ouders over te halen, hun kinderen niet weg te halen bij Honki Ponk. 'Het was een riskante klus, we mochten geen enkele fout maken. De ouders waren de sterkste partij voor de rechter. Die konden de iatrosofen aan hun verplichtingen houden. Wij als gemeente niet. Wij hebben bijna op geen enkel punt gewonnen, de ouders wel. 'De iatrosofen dolven het onderspit en moesten afdruipen'."

12 december 2002:
de Bruin heeft het Hoger Beroep van het Kort Geding van 11 januari 2001 niet aangemeld. De zaak Honki Ponk en de iatrosofie is afgesloten. Voor de brief die het bestuur van Honki Ponk hiervoor aan de gedaagden stuurde klik hier.

17 januari 2001:
Column Jan Oudenaarden Radio Rijnmond
Sinds 15 januari zijn alle vestigingen van Honki Ponk weer open, gelukkig wordt het steeds drukker. Marja van Wolferen en Pieter de Bruin zijn weg ('treden voorlopig terug' naar eigen zeggen en komen in ieder geval de panden niet meer in); zonder het geld, dankjewel gemeente voor het beslag. Het nieuwe bestuur dat door ouders en personeel is voorgedragen, doet er alles aan de opvang weer gewoon hebben.

14 januari 2001:
Ouder-middag: Zondagmiddag was er een (besloten) oudermiddag! De opkomst was groot; 15 januari gaat Honki weer open!

12 januari 2001:
Hedenavond is bekend geworden dat Van Wolferen en De Bruin zichzelf (voorlopig) op non-actief hebben gesteld.
Brief nieuwe/beoogde bestuursleden
Brief oudercommissie
Verslag kort geding
Opname TV Rijnmond
Pleitnota De Bruin
Pleitnota Franken (namens ouders)

11 januari 2001: Kort geding
De rechter heeft de ouders en medewerkers gelijk gegeven! De laatste informatie hierover staat hier.

10 januari 2001
Vanavond in Nova: Marjan Tenk over Honki Ponk
Vanavond bij Netwerk: Marianne Ames over Honki Ponk
Tussen 17.15 u. en 17.45 u. Dirk-jan 't Hoen te zien bij studio R van Rijnmond T.V.

De heer Schaumont ontkent betrokkenheid

Vandaag heeft Marja het merendeel van, zoniet alle, personeelsleden op staande voet ontslagen. Tekst van de ontslagbrief.
De bond is op de hoogte gesteld van de ontslagbrief. Zij zal namens al haar leden de rechtmatigheid hiervan betwisten en loondoorbetaling eisen. Lid worden van de bond kan nog steeds, doen dus !!
De juridische werkgroep van de verontruste ouders maakt een conceptbrief voor alle personeelsleden die geen lid van de bond zijn of willen worden zodat zij deze op persoonlijke titel kunnen versturen. Naar ik begrepen heb wordt deze aan de personeelsleden gestuurd.

Reactie Marjan Tenk op brief Marja van Wolferen

8 januari 2001:
Van Wolferen houdt Honki Ponk toch dicht
In tegenstelling tot eerdere berichten heeft Marja van Wolferen onverwacht besloten alle vestigingen van Honki Ponk dicht te houden. Volgens briefjes op de deur was dit, omdat de ouders allemaal niet gereageerd hebben op de brief in de kerstvakantie.

Nieuwsbrief 8, met routebeschrijving naar de rechtbank

6 januari 2001: Nieuwjaarsreceptie Schiedam

Voor de tekst van de gezongen liedjes: klik hier

5 januari 2001:
196 ouders/verzorgers en personeelsleden hebben getekend! Controleer of je naam er goed op staat.
Dit geldt voor alle mensen die momenteel nog een officiele kindplaats hebben bij HP, dus ook voor hen die hebben opgezegd/gaan opzeggen.
Volledige tekst dagvaarding
Gewijzigd: Kort geding 11 januari 09:00!

3 januari 2001:
Nieuwsbrief oudercommissies

2 januari 2001: Bindende voordracht bestuurders door ouders en medewerkers

31 december 2000: Reactie Arend Nijenhuis op brief Marja van Wolferen aan ouders, personeel en bemiddelingsburoos.

30 december 2000: Nieuwsbrief van oudercommissie: BEANTWOORDEN!

30 december 2000: Marja vertrouwt niemand meer

Een leidster: 'Onze verdieping kunnen we niet meer op, want de sloten waren veranderd. Toen zijn we nog naar de Schiedamseweg geweest en daar hetzelfde verhaal. We kunnen er dus niet meer in. Marja heeft zoveel vertrouwen in ons dat ze denkt dat dit nodig is.'

29 december 2000
Honki Ponk reageert:
Volledige brief Honki Ponk aan ouders

De Bruin spreekt (over Honki Ponk kinderen): "Mijn uitgangspunten zijn de vrijheden van de kinderen hier. Zij zitten hier in een onvrije situatie." ( Notulen bestuursvergadering 6 november 2000).

Informatie voor op deze site kan verstuurd worden aan ponker2001@yahoo.com.