Bestuur
11 januari: nieuw bestuur benoemd: Joop de Jong, Wolleta Roozeboom en Gerard J. Bos


9 januari 2001: Massaal ontslag - Tekst van de ontslagbrief

2 januari 2001: Bindende voordracht bestuurders door ouders en medewerkers

28 december 2000

Met betrekking tot de bemiddeling is een brief aan de burgemeester verstuurd.
De directie heeft een brief aan de ouders verstuurd:
1 Honki Ponk gaat pas 08 januari weer open
2 Ouders moeten voor 04 januari kiezen of ze de kinderen op HP laten of niet
DE KOK BLIJFT DUS TOCH !!!!!
3 Ook leidsters moeten voor 02 januari kiezen of ze hun dienstverband voortzetten, bij geen gehoor wordt, aldus Honki Ponk, aangenomen dat het dienstverband beŽindigd is.
Soortgelijke brieven zijn verstuurd aan personeel en bemiddelingsburoos.

15 december 2000 - Brief van bestuur aan medewerkers

14 december 2000

Uit een brief die is verzonden door het bestuur van de stichting blijkt dat Marja van Wolferen is toegetreden tot het bestuur (zie ook de besluitenlijst van de bestuursvergadering dd 24 november (en zichzelf controleert). In deze brief van 10 december herhaalt het bestuur haar visie dat de schade aan Honki Ponk is veroorzaakt door:
- de ex-bestuursleden
- personeelsleden
- de oudercommissies
- de groepsleiding
- de ouders
en dus niet door het bijzondere verleden van J.P. de Kok, iatrosoof (citaat) "een - op goede gronden - door de directeur gekozen organisatie-adviseur" (einde citaat) en ook niet door het gedram van mr. De Bruin, wiens stijl blijkt uit de brief aan het oude bestuur en de notulen van de bestuursvergadering waarin het oude bestuur opstapt.

1 december 2000

Volgens de Kamer van Koophandel is mevrouw Van Wolferen sinds kort ook bestuurslid, op voordracht (conform de statuten van de Stichting) van 2 ouders (die overigens ook werknemer zijn). Verder gaan er geruchten dat Honki Ponk omgezet wordt naar een B.V.

6 november 2000

Op 6 november 2000 hebben vier van de vijf bestuursleden zich teruggetrokken.
Mr. P. de Bruin is sindsdien het enig overgebleven bestuurslid. Nadat de oude bestuursleden over de achtergrond van de heer De Bruin en van de heer De Kok vernamen, hebben zij geprobeerd hun eigen aftreden ongedaan te maken, de heer De Bruin te royeren en mevrouw Van Wolferen op non-actief te zetten. De Arrondissementsrechtbank te Rotterdam heeft op 8 december uitspraak gedaan in een kort geding dat door De Bruin en Van Wolferen was aangespannen tegen de oude bestuursleden, en geoordeeld dat de oude bestuursleden niet meer gerechtigd zijn beslissingen te nemen. Dit betekent dat Van Wolferen directeur blijft, en De Bruin het enige bestuurslid.