Onderstaande TWELVE CONCEPTS OF LAW staan afgedrukt op een nieuwjaarskaart van de Dag Hammerskj÷ld Foundation gevestigd op de Trompstraat 324 te Den Haag, het huisadres van mr. P.J. de Bruin. De kaart is ondertekend door Mr P.J. de Bruin, drs O. Janssen en J.P. de Kok.

TWELVE CONCEPTS OF LAW
1.1 De wet is het gevolg van de vrijheid van mensen
1.2 De wet omschrijft de grenzen van de vrijheid, niet de grenzen van een mens
2.1 De wet onderscheidt zich van natuurwetten
2.2 De wet is, in tegenstelling tot natuurwetten, veranderlijk
3.1 De wet drukt zich uit in het woord
3.2 Ieder begrip, dat in de wet wordt gebruikt, dient nauwkeurig te worden gedefinieerd
4.1 De structuur van de wet is de taal
4.2 De wet kan in iedere taal worden geformuleerd
5.1 De metodiek van de wet is gebonden aan de tijd (aan de cultuur)
5.2 Het verschil tussen culturen kan leiden tot verschillende uitdrukkingen van de wet
6.1 Het onderwerp van de wet is het menselijk gedrag
6.2 De wet beschrijft konsekwenties van menselijke daden
7.1 De wet beschrijft interacties van de grenzen van vrijheid
7.2 Interacties tussen mensen in vrijheid aangegaan waarvoor de betrokkenen de verantwoordelijkheid niet willen of kunnen dragen worden door de wet geregeld
8.1 De wet bepaalt de oplossing van strijdige belangen
8.2 Strijdige belangen , die de participanten niet willen of kunnen overbruggen, worden door de wet geregeld
9.1 De wet is de neerslag van het doel van een samenleving
9.2 In de beste betekenis regelt de wet de mogelijkheden voor het ontstaan van etisch individualisme, gelijkwaardigheid van mensen en een broederschappelijke ekonomie
10.1 Zonder de vrijheid te beperken, laat de wet aan duidelijkheid niet te wensen over
10.2 De wet verstrekt duidelijkheid over wat als niet-menswaardig gekwalificeerd kan worden
11.1 De wet beschrijft konsekwenties vanuit gelijkwaardigheid
11.2 De wet kan de waardigheid, de verantwoordelijkheid en de vrijheid van het individu niet aantasten
12.1 De wet biedt een oplossing (genezing) voor teweeggebracht onrecht
12.2 De oplossing van het onrecht, geboden door de wet, bestaat niet uit straf