KRO-radio 'Damokles': Jan Pieter de Kok; 17 januari 1995

Een samenvatting (tussen haken noot van de ‘auteur’ van de samenvatting).

Over Frans van Dillen:

De Kok leest een gedicht voor opgedragen aan Frans van Dillen.

Interviewer: Dat gedicht heb je opgedragen aan Frans van Dillen. Dat was een patiënt van je dacht ik.

De Kok: Een vriend. En een patiënt die ik ... gedurende de laatste acht, negen jaar van zijn leven heb behandeld.

Interviewer: Frans heeft dus tot het einde toe gewild dat jij hem behandelde.

De Kok: Hij heeft de manier waarop hij behandeld wilde worden kenbaar gemaakt aan een notaris, hij heeft -

Interviewer: Voorzichtig als jullie al geworden waren, kennelijk.

De Kok: Testamentair geregeld, ja, natuurlijk. Hij heeft testamentair geregeld wat er met zijn nalatenschap moest gebeuren. Ondanks dat alles meende de Inspecteur van de Volksgezondheid te moeten ingrijpen omdat hij het idee had ´nu heb ik hem eindelijk´.

De situatie was zo, op het moment dat ik stervensbegeleiding doe, kan ik geen overlijdensverklaring tekenen omdat ik geen arts ben, dus de huisarts moet zo'n verklaring tekenen. De huisarts was in dit geval een bekende van Frans van Dillen omdat Frans als architect zijn huis had ontworpen dus die kende Frans van Dillen goed. (……..) die is gevraagd vanuit de relatie tussen Frans en die huisarts, niet alleen medisch maar ook vriendschappelijk om de overlijdensverklaring te tekenen; dat heeft hij geweigerd, hij heeft, toen hij wist dat ik er bij betrokken was de Inspectie van de Volksgezondheid ingeschakeld, die hebben de GGD-arts ingeschakeld, die kwam vervolgens met twee rijkspolitieagenten met veel ophef het stoffelijk overschot van Frans van Dillen in beslag nemen.

Ze hebben me vervolgd wegens het beledigen van de rechterlijke macht, en de consequentie van die rechtsprocedure is twee maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf vanwege het beledigen van een aantal ambtenaren.

Ik heb een gratieverzoek aan de koningin gestuurd samen met het dichtbundeltje Texter (opgedragen aan Frans van Dillen) omdat de koningin hem enige malen heeft ontmoet onder andere bij de uitreiking van een architectuurprijs, en het feit dat iemand die zoveel betekent heeft voor de Nederlandse architectuur op zo een manier door de maatschappij bejegend wordt, vind ik karakteristiek voor de beschaving en de cultuur waarin wij leven.

Over gras eten en piano spelen

Wat een homeopathische of een iatrosofische behandeling te bieden heeft als stervensbegeleiding is het optimale wat onder die omstandigheden mogelijk is. Het probleem is altijd de gezinsleden, in dit geval de echtgenoot die tegen die keuze was. Het was duidelijk zo dat meneer de echtgenoot daar geen enkele behoefte aan had (…aan de zorg voor zijn vrouw…..), en die heeft dan ook op het moment dat de ziekte ernstiger werd en er neurologische verschijnselen ontstonden, volstrekt tegen de keuze van zijn vrouw in gehandeld, de homeopathische behandeling gestopt, toch op het laatste moment de reguliere geneeskunde ingeschakeld en toch precies datgene gedaan waarvoor ze niet gekozen had.

De werkelijkheid van een palliatieve behandeling zoals dat heet via homeopathie en iatrosofia is dat je tracht de kwaliteit van het leven in het laatste gedeelte van het leven zo optimaal mogelijk te houden, zo pijnvrij mogelijk, zo optimaal mogelijk wat bewustzijn en wat nog eventueel geluk betreft. Ik vraag dus altijd aan mensen die ik behandel in zo een situatie: 'wat is er nou wat je eigenlijk je hele leven had willen doen maar waar je om een of andere reden niet aan toe bent gekomen?´ En toen zei ze: 'ik heb mijn hele leven piano willen spelen, thuis mocht het niet, in mijn gezin kon het niet, en dat zou ik nou zo graag willen doen'. Toen heb ik een piano geregeld en gezorgd dat ze tot aan het overlijden piano kon spelen, niet als therapie maar als verbetering van de levenskwaliteit. (…..over de waarde van taugé…..). In Amerika heeft men ontdekt dat een zelfde soort effect uitgaat van wat tarwegras genoemd wordt. Je kweekt tarwe op precies dezelfde manier als taugé, zorgt dat het een paar centimeter groot is, en daar maak je of een sap van als iemand niet zelf kan kauwen of je zorgt dat iemand het heel goed kauwt, daar komt een ongelofelijke energie van af .

Over de iatrosofia

(….gesprek met de advocaat……)

Interviewer: Wat valt u op bij de diverse te voeren zaken, eigenlijk, qua Officieren, qua tegenspraken?

Advocaat: Een uitgesproken vooroordeel en volstrekte onbekendheid met datgene wat iatrosofie inhoudt, ook niet de behoefte om zich daarin te verdiepen.

We proberen uit te leggen wat het is, maar dat heeft weinig effect omdat het vooroordeel wat door de diverse publicaties is gevestigd eigenlijk vrijwel niet meer ongedaan is te maken. Je merkt het ook nu aan deze zaak waarin de officier een artikel uit de NRC van dit jaar naar voren brengt en daar uitgebreid uit citeert, zonder te weten wat hij zegt eigenlijk want hij heeft geen flauw idee wat het inhoudt.

Hij had dus de gelegenheid om de vragen zelf te stellen aan de heer De Kok. Hij doet dat gewoon niet omdat hij het prettiger vindt, makkelijker ook, om uit de artikelen die in de pers zijn verschenen te citeren. Op zich is dat een hele kwalijke zaak.

Interviewer: Maar meneer de Kok is in de ogen van de Officier en waarschijnlijk van alle officieren in de toekomst ook een besmet man, dat is -

De Kok: Een gevaar voor deze maatschappij.

Advocaat: Een gevaar voor de volksgezondheid.

De Kok: En dat vind ik wel een compliment, zoals je weet.

Interviewer: Ja maar hoe komt dat nou?

De Kok: Dat heb je gehoord vandaag (…op de rechtszaak…). Je mag je vrouw van de trap afslaan, zo dat ze uitvalsverschijnselen heeft en gekneusde ribben timmeren, zodat de huisarts in moet grijpen en dan kan je toch klachten indienen tegen iatrosofen dat ze onbevoegd de geneeskunde beoefenen.

Maar er is nog een ander aspect aan, aan die zaak. De vraag is niet wie er bevoegd is of wat bevoegdheid is, de vraag is wat de vrijheid van keuze van de patiënt is. En wat de officier van justitie nu wil is de keuze van de vrijheid van de patiënt beperken door deze uitspraak af te dwingen. En dat vind ik een nog veel kwalijker aspect van de hele zaak, de iatrosofie-heksenjacht wordt gebruikt om de vrijheid van mensen te beperken.

Liefde voor de wijsheid van de geneeskunst dat is de eigenlijke inhoud van de iatrosofia. Iatrosofia beschrijft de rationele grondslag voor de geneeskunst. Kunst vooronderstelt bewustzijn, en zo is dat met geneeskunst ook. Als de menselijke fysiologie, het menselijk functioneren voldoet aan natuurwetten dan behoort een geneeskunst op natuurwetten te zijn gebaseerd. Natuurwetten zijn onveranderlijk, de zwaartekracht verandert niet gisteren of morgen, een eeuw geleden of over een eeuw. De geneeskunde verandert ongeveer iedere vijf minuten.

Over controle:

De Kok: Geneeskunde op volstrekt irrationele en mensonwaardige grondslag. Uiteraard worden dergelijke artsen niet vervolgd.

Interviewer: Ja want het punt is dat die artsen die hebben gestudeerd, die hebben een bul, die vallen onder het medisch tuchtcollege, die houden zich dus keurig aan de richtlijnen van hun métier en kunnen daarop aangesproken worden, jij niet want je bent geen arts.

De Kok: Ze houden zich aan de norm. Als je als arts zoals Olaf Janssen het zelfbeschikkingsrecht en de keuzevrijheid van de patiënt respecteert en als je bovendien zoals hij met mij samenwerkt als niet-arts en als door de pers gedoodverfd goeroe der iatrosofia in Nederland, dan kost het je je artsenbul. Het gerechtshof in Amsterdam heeft op 16 december jongstleden uitgesproken dat Olaf Janssen voor de rest van zijn leven zijn artsenbevoegdheid kwijt is vanwege het feit dat hij respect heeft gehad voor de keuzes van een patiënt, de keuze om thuis te bevallen, de keuze om een behandeling te weigeren die ze niet wilde ondergaan ondanks het feit dat dat de medische norm is. En omdat hij ter zitting weigerde te zeggen dat hij niet meer met mij zou samenwerken kostte hem dat voor de rest van zijn leven zijn artsenbevoegdheid. Zo werkt het recht in Nederland.

Interviewer: Omdat jij een gevaarlijke goeroe bent, omdat jij niet te controleren bent.

De Kok: Ik wil ook niet gecontroleerd worden door het medisch tuchtcollege, ik wil door niemand gecontroleerd worden.

Mensen die gecontroleerd worden en willen worden, die horen thuis in een wereld waar ik niet achter sta. Mensen die niet zelfstandig verantwoordelijk kunnen zijn voor hun handelen, mensen die zich achter de norm willen verschuilen, die een ander willen laten oordelen over hun handelingen, die zijn natuurlijk ook nooit in staat om andere mensen te genezen.

En wie meent zich dan het recht voor te behouden om te controleren.

Interviewer: Het Openbaar Ministerie in dit geval hè.

De Kok: Of we leven in een vrije maatschappij of we leven in een dictatuur. Wij leven in de dictatuur van de meerderheid. De meerderheid bepaalt wat de staatsmacht ieder individu kan opleggen.

Interviewer: Als nou een patiënt van jou door jouw advies of doordat jouw advies opgevolgd wordt bij een regulier ziekenhuis of een medicus aanklopt dan beginnen daar de problemen.

De Kok: Nee, helemaal niet. Dan beginnen bij een paar patiënten en dan meestal achteraf problemen. Er zijn heel wat artsen waar ik mee samenwerk, waar ik in overleg mee treed, die ik informatie geef over de voorafgaande homeopathische behandeling en de grenzen daarvan.

Interviewer: Ook artsen die hun bul niet verliezen, bedoel je.

De Kok: Gewoon artsen, reguliere artsen in huisartsenpraktijken en in ziekenhuizen. Natuurlijk is er overleg tussen reguliere artsen die patiënten behandelen en mij. Een patiënt is ook altijd vrij om naar een reguliere arts te gaan. Ik beperk die vrijheid op geen enkele manier ook al staat het in de krant.
(……een gesprek over de drie rechtszaken die de Kok nog wachten……..)

Interviewer: En tijdens die zittingen is bepaald dat je geen patiënten meer mag behandelen.

De Kok: Nee want dat kunnen ze me niet verbieden omdat de paradox van de uitspraak is dat iatrosoof geen beroep is, namelijk geen erkend beroep en een niet erkend beroep kun je in Nederland niet verbieden.

Interviewer: ‘Een grenzenloze eigenwaan, grootheidswaanzin' wordt je ten laste gelegd door de pers.

De Kok: Ja dat is een gevaarlijke vraag. Dronken mensen zeggen altijd dat ze niet dronken zijn dus als iemand tegen mij roept: jij hebt een grenzenloze eigenwaan en ik zeg: nee, dan roept iedereen: zie je wel, de mensen die een grenzenloze eigenwaan hebben zeggen dat ze het niet hebben dus dat is bijna een vraag die zo paradoxaal is dat je dat niet kunt beantwoorden. Als ik ja zeg, dan zegt iedereen: zie je wel en als ik nee zeg, zegt iedereen ook: zie je wel.

Interviewer: 'Iatrosofie bestaat niet, die heb je zelf verzonnen'.

De Kok: Iatrosofia heb ik niet zelf verzonnen. Overigens zou ik daar zeer trots op zijn, als ik dat zelf verzonnen had. Niemand neemt Einstein kwalijk dat die de relativiteitstheorie heeft verzonnen per slot van rekening, maar ik heb iatrosofia niet verzonnen iatrosofia is ongeveer 400 jaar oud en is de oorspronkelijke vijfvoudige geneeskunst die is geformuleerd door Theophrastus Paracelsus een Zwitsers arts-apotheker, hoogleraar alchemist astroloog.

Denken gevoed door vooroordelen verziekt de mens, verwoest het milieu, vernietigt de aarde. Intelligentie doorbreekt oude banden gewoonten niet langer bepalend patronen verliezen hun bekoring respect ontstaat voor alle leven. Het individu denkt voelt leeft en werkt in vrijheid zijn daden verheffen resultaten tot kunst. Hij heeft een advies voor zijn medemensen mind your own business