mr. P. de Bruin
Geb. datum: 14 mei 1941
foto van de beer Mauritsweg 32a
3012 JT Rotterdam (werk)
Telefoon: 010 4331192
Fax: 010 4138771
info@pjdebruinadvocaat.nl
Pieter Johannes de Bruin
Trompstraat 324
2518 BS 's Gravenhage (privť)
Telefoon: 070-3459800
Fax: 070-3648338


Pieter Johannes de Bruin is de eerste van zeven zonen van het echtpaar Jan de Bruin en Nora Ezerman. Jan de Bruin ( overleden in 1997) was bouwkundig ingenieur en had de functie van hoofdarchitect bij de Rijksgebouwendienst. Nora de Bruin is nog in leven. Broers allen nog in leven.
* 1941 geboren in Den Haag op 14 mei; broers:Harmen Eduard Karel de Bruin 1942; Jan de Bruin 1944; Willem Joachim de Bruin 1947; Lucas de Bruin 1949; Thomas de Bruin 1951; David Daniel de Bruin 1953
* 1947 lagere school in Den Haag
* 1953 Gymnasium Haganum te Den Haag (diploma gymnasium Alpha)
* 1961 studie rechten aan de Vrije Universitei van Amsterdam
* 1968 einde studie
* 1968 tot 1971 gewerkt in een jeugdinrichting van justitie ("Op de Berg"), hij is daar met ruzie weggegaan omdat zijn collega's het niet eens waren met zijn hardhandige aanpak.
* 1971 parttime opleiding Inrichtingswerk op de sociale academie de Horst te Driebergen
* 1975 einde van deze opleiding
* 1975 trouwt met Cor Dubbeld
* 1976 verbinden zich als echtpaar aan een instelling die kinderbeschermingskinderen in een "gezinssituatie " plaatst waarbij Corrie in dienst treedt van de stichting en Pieter buitenshuis werkt. Omdat Pieter geen werk heeft geven ze hem een job op het centrale buro. Hij doet iets in de sfeer van het geven van juridische adviezen.
* 1978 de Bruin krijgt het verzoek te vertrekken nadat hij een van de kinderen die in zijn gezin geplaatst zijn mishandeld heeft. Het huwelijk van Corrie en Pieter staat onder spanning.
* 1978 De Bruin ontmoet de Kok en gaat bij hem in opleiding voor klassiek homeopaat. Hier ontmoet hij Maria de Kock
* 1978/79 betrokken bij de zaak van het verboden medicijnbezit van van Vliet/de Kok
* 1980 ontbinding huwelijk de Bruin / Dubbeld
* 1981 de Bruin besluit de advocatuur in te gaan en doet de verplichte stage bij een advocatenkantoor in Rotterdam
* 1982 Het pand Trompstraat 324 wordt gekocht samen met twee andere echtparen
* 1982 betrokken bij de oprichting van de iatrosofisch macro-biotische tuin in Den Hout (Stichting Persephone)
* 1982 treedt in het huwelijk met Maria de Kock
* 1983 geboorte zoon Johannes
* 1983 opening advocatenkantoor Mauritsweg 32a in Rotterdam
* 1984 geboorte dochter Welmoed
* 1986 geboorte dochter Andrea
* 1988 oprichting Current Incasso
* 1989 geboorte dochter Michaelja
* 1996 oprichting stichtingen Janus Korczac en Joseph van Arimatea
* 2000 bestuurslid stichting Honki Ponk
* 2007 laat zich benoemen als bijzonder curator van een 15-jarig meisje dat in Novala verblijft
* 2008 tuchtprocedure gestart i.v.m. het bovengenoemde curatorschap

Er wordt - terecht - veel aandacht besteed aan de onzin die de Kok op genezingsgebied te berde brengt. Om wat tegenwicht te geven: hier wat onzin die de Bruin c.s. op juridisch gebied uitkramen. Ook aardig: de manier waarop De Bruin intimideert: Tekst van de ontslagbrief.

Zoals bijna altijd heeft De Bruin ook namens het toenmalige bestuur van de Stichting Kinderopvang Honki Ponk zelf de verdediging gevoerd bij het (door hem verloren) kort geding op 11 januari 2001. De pleitnota staat hier.
Hoe klinkt hij als hij nog denkt te kunnen winnen?

Gezien de gang van zaken tijdens het gesprek met de gemeente op 18 december (De Bruin voerde als enige het woord namens Honki Ponk) had De Bruin op dat moment de macht bij Honki Ponk.

De manier waarop De Bruin werkt blijkt ook uit zijn brief aan het oude bestuur van 29 oktober 2000.

Mr. P. de Bruin was bestuurslid van Honki Ponk. Deze jurist treedt op als advocaat van J.P. de Kok en wordt gezien als een zeer loyaal volgeling van De Kok. De Bruin mijdt publiciteit, net als De Kok.

De volgende fragmenten komen uit een artikel van Marjan Agerbeek uit 1998 getiteld 'Chronische Spijbelaars, de grenzen van de leerplicht'. Zij gaat in op onder ander het MichaŽlsgenootschap te Rotterdam, dat door De Kok werd opgericht (en inmiddels overigens niet meer op de Hoflaan in Rotterdam lijkt te zitten).
'Er zijn ook ouders die zich principieel tegen elke school verzetten. Zij zien de school als een gevaar voor de ontwikkeling van een kind. Deze opvatting is terug te vinden bij de aanhangers van het MichaŽlsgenootschap, dat in 1994 werd opgericht maar als beweging al veel langer bestaat.
Volgens de filosofie van het genootschap moeten kinderen vrij zijn om zich goed te kunnen ontwikkelen. Volgens advokaat P.J. de Bruin is het MichaŽlsgenootschap geen sekte. 'Vrijheid van denken betekent dat je moet loslaten. Je moet chaos toelaten en leren daarmee om te gaan.'

De Bruin heeft zelf ook voor de rechter gestaan. In 1994 werd hij opgeroepen door de rechtbank in Den Haag, omdat zijn tweede kind, een dochter van acht, op geen enkele school stond ingeschreven. De Bruin was al twee keer eerder voor de rechter gedaagd vanwege zijn oudste zoon, die ook niet naar school gaat. De Bruin werd veroordeeld tot vijfhonderd gulden boete of tien dagen zitten, en twee weken voorwaardelijke hechtenis met een proeftijd van twee jaar.

Op 1 maart 1996 stond hij opnieuw voor de rechter, nu vanwege het van school houden van alledrie zijn kinderen (13, 10 en 9 jaar oud). De Haagse rechter erkende de MichaŽlische stichting als levensbeschouwelijke richting en gaf de kinderen vrijstelling van de leerplichtwet. De Bruin brengt zijn kinderen zo'n drie keer per week naar de school van de Stichting. Ze doen daar waar zij zin in hebben, onder begeleiding van een volwassene.

De Bruin wil zijn kinderen meegeven dat ze deel uitmaken van een maatschappelijk systeem, maar dat ze er niet aan hoeven mee te doen. "Ze hoeven niet naar school, maar ze mogen wel. Ze zijn niet bestand tegen de agressiviteit op scholen."

Als De Bruin 's zondags thuis is, probeert hij zich zo op te stellen dat de kinderen vragen stellen. Om hun ontwikkeling op gang te houden. "Ik vraag mij natuurlijk wel eens af: doe ik het wel goed? Ik kan niet overzien hoe zij zich zullen gaan ontwikkelen. Ik zie dat ze sommige dingen beter doen dan kinderen op school. Mijn zoon spreekt beter engels dan ik en weet alles over vogels. Dat is mooi.'(einde artikel Marjan Agerbeek)
Midden jaren '70 werkt de Bruin in een tehuis voor moeilijk opvoedbare kinderen. Hij schijnt daar een keer zo door het lint gegaan te zijn dat hij een jongen van 13 jaar totall loss heeft geslagen. Ook wordt gezegd dat hij regelmatig bij de rechtswinkel in Rotterdam leurt om Pro Deo zaken.