J.P. de Kok, iatrosoof

J.P. de Kok
Boekerij Collegium Iatrosophicum
Voorstraat 123,
4702 EP Roosendaal
tel: 0165-520138, fax: 0165-534468
GSM: 06-22663815
mgcrcjp@xs4all.nl

Hij heeft het pand aan de Hoflaan op 1 september 1999 aangekocht voor een
bedrag van Fl. 672.000 (€ 304.940).
Het staat januari 2003 te koop voor € 1.450.000 k.k.
In 2004 is de verkoopprijs gezakt naar € 1.350.000 k.k.
In het Rotterdams dagblad van 22 februari 2003 een artikel hierover.

Tegenwoordig woont hij in Kruisland samen met zijn partner. Hij heeft met haar 6 kinderen. De kinderen hebben de achternaam van zijn partner. De voornamen lijken te komen uit fantasyverhalen: Nathalya Galadriel, Garion Erindale, Aphrael, Cedric Anakha, Ehlana Polgara en Izabella Sephrenia.

Tekst interview met De Kok (Damokles 1995)
Opname Damokles interview met J.P. de Kok KRO

TV fragment J.P. de Kok: VRT documentaire (directe link).Een voorbeeld van de manier van redeneren van De Kok staat in deze lezing uit 1995.
De iatrosofische ideeën over de dood staan in een ander artikel.

De ChefKok

Iatrosofisch pand
(is te koop)de Kok met Betsie
zijn vaste vriendin

nu ook zonder bril
 

 

Jan Pieter de Kok had samen  met Carine Lauwers een modezaak: CLJP Originals-Fashion. Tegenwoordig heet de onderneming: Unica Brussels
Carine Lauwers is mode-ontwerpster en een vroegere partner van de Kok

Adresgegevens:
Sleutelstraat 5
B 1000 Brussel
Tel +32 2 2191793
Fax +32 2 2191795

De website van Carine Lauwers.
Iatrosofische kunst:
J.P. de Kok, "Michael 2000"
J.P. de Kok, "Duty-Full 2003"
J.P. de Kok, "Justitia" (1997)


1952
15 januari, geboren te Rotterdam. Vader (J.P. de Kok: waarschijnlijk overleden in september 2007) vakbondsman (Industriebond-NVV) en bevriend met Arie Groenevelt; moeder overleden (waarschijnlijk in 1999); één zuster.

1961
ernstig ziek (rachitis); basis van zijn belangstelling voor de geneeskunde.

1973
volgt in Engeland homeopatische opleiding van drie jaar. Trouwt daar met Gina Vaughan en heeft uit dat huwelijk twee kinderen: Geneviere en Michael.

1976
november: start samen met Drs. J. (Hans) van Vliet de Stichting Klassieke Homoeopathie een 4-jarige opleiding 'Nederlandse Opleiding tot Klassieke Homoeopaat' (95 studenten);
start homeopatische praktijk in Voorburg;
exploiteert sexwinkel in Den Haag (?).

1977
oktober: start 2e jaar opleiding 'Nederlandse Opleiding tot Klassieke Homoeopaat' met 110 studenten

1978
ontmoet Pieter de Bruin
september: Bristol UK, start internationale klassiek homoeopathische opleiding 'School for Hahnemannian Homoeopathy' met als hooddocenten J.P. de Kok en drs. J. van Vliet.

1981
29 september, oprichting Stichting Collegium Iatrosoficum

1987
Justitie en inspectie voor de volksgezondheid starten een onderzoek n.a.v. de dood van een 32-jarige vrouw die aan botkanker leed en onder behandeling was van de Kok. Geen vervolging.

1988
De Kok wordt vrijgesproken van mishandeling van een baby door de rechtbank. Het kind kampte door een keelabces met ademnood en moest worden opgenomen in een ziekenhuis. De Kok behandelde het kind via een telefonisch consult. Volgens de rechtbank had het kind geen blijvende schade opgelopen,die de Kok kon worden toegerekend.

1990
Opname mevrouw Reuchlin in ziekenhuis.

1991
Dood van architect Frans van Dillen. De Kok belet de gemeentelijke lijkschouwer zijn werk te doen en wordt strafrechtelijk vervolgd wegens obstructie van de rechtsgang. Vanwege belediging van het Hof kreeg hij in 1994 twee weken celstraf opgelegd.

1992
mei: De Kok krijgt twee jaar gevangenisstraf wegens het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. De patiente mevrouw Reuchlin werd in het voorjaar 1990 door de Kok behandeld voor een middenoorontsteking. Zij werd pas in het ziekenhuis opgenomen toen zij doodziek was en longontsteking had. Oren en longen zijn blijvend beschadigd.

1994
Hoger beroep in deze zaak. De Kok krijgt twee jaar cel waarvan 8 maanden voorwaardelijk wegens zware mishandeling.
Bij arrest van het Hof te Den Haag is bewezen verklaard dat de Kok, als geneeskundig behandelaar, patiënte opzettelijk zwaar lichamelijk letsel heeft toegebracht door mevrouw Reuchlin de noodzakelijke medische verzorging te onthouden.
15 juni: uitspraak Gerechtshof Den Haag zaak BTW. Stichting Collegium Iatrosophicum gaat in beroep

1995
17 januari: interview bij Damokles (KRO). Dit is het enige interview dat de Kok ooit heeft gegeven.
13 december: arrest Hoge Raad nr 30434/30433, verwijzing BTW zaak naar hof Amsterdam

1996
5 februari: vrijspraak (rechtbank Breda) betreffende dood peuter Emma Smulders (geboren 1991, overleden mei 1993). Zij had een hartafwijking en was onder behandeling bij Fred R. (Tilburg). Zij werd eenmaal onderzocht door de Kok. Het OM gaat in beroep?

1995-1997
uitzitten straf zaak mevr. Reuchlin in de Penitentiaire Inrichtingen (gevangenissen) te Veenhuizen, Scheveningen en Rotterdam

1997
10 juni: Hof van Amsterdam 95/5181, BTW-onderwijsvrijstelling voor Stichting Collegium Iatrosophicum.
Richt 'school' (Michaelsgenootschap) op in Kralingen (Hoflaan)

2000
verbonden als organisatie-adviseur aan het kinderdagverblijf Honki Ponk.
Voor de casus Honki Ponk, klik hier.

2001
5 januari: benoeming in bestuur kinderdagverblijf Honki Ponk.
11 januari: benoeming dd 5 januari in kort geding ongedaan gemaakt.

CASUS
Patiënte (R) werd in 1990 voor o.a. een dubbele longontsteking en een middenoorontsteking behandeld door een iatrosoof (Jan Pieter de Kok) en een homeopathisch (toen nog) arts (Olaf Jansen). De klachten van de patiënte (R) waren zodanig, dat een bevriende orthopedisch chirurg aan R heeft geadviseerd zich te laten behandelen in het ziekenhuis en antibiotica te gebruiken.
R weigerde dit en wilde uitsluitend behandeld worden op homeopathische/iatrosofische wijze.
Pas toen De Kok en Jansen constateerden dat homeopathische behandeling niet meer mogelijk was, is de beslissing genomen dat R in het ziekenhuis diende te worden opgenomen. R heeft daarop circa 1,5 maand in het ziekenhuis verbleven voor een behandeling van longletsel en gehoorbeschadiging.
Terzake is de Kok strafrechtelijk vervolgd en bij arrest van het Hof te Den Haag is bewezen verklaard dat de Kok, als geneeskundig behandelaar, R opzettelijk zwaar lichamelijk letsel heeft toegebracht door R de noodzakelijke medische verzorging te onthouden.

Hieronder een opsomming van een aantal passages over J.P. de Kok die aan duidelijkheid niets te wensen overlaten. Het beeld dat in alle krantenartikelen (van Telegraaf tot NRC) naar voren komt is unaniem negatief.

- Jan Pieter de Kok, genezer, homeopaat en goeroe van de iatrosofische beweging in Nederland. Maar ook een ‘knoeier’, ‘een gevaar voor de volksgezondheid’, aldus justitie. Verantwoordelijk samen met zijn leerlingen, voor ettelijke gevallen van mishandeling en doodslag. (1)
- De Kok, werd in 1992 veroordeeld tot tweee jaar wegens zware mishandeling van een 42-jarige patiënte die jarenlang in zijn ‘geneeskracht’ geloofde. In 1993 werd de Kok in hoger beroep opnieuw veroordeeld. (2)
- Een megalomaan zonder rem, die in Kralinggen zijn hoofdkwartier heeft. (3)
- De Vereniging tegen Kwakzalverij spreekt van een ‘gigantische oplichter’. (4)
- “De Kok is een charismatische gek die eenn hypnoseachtige invloed op zijn volgelingen uitoefent”. (5)
- “Als je in de handen van Peter de Kok kommt, pas dan op dat je je vrijheid niet laat ontnemen, aldus een van zijn slachtoffers,. “Hij heeft zijn discipelen in zijn ban. Ik zocht een vaderfiguur en aandacht. Hij spreidde zijn armen wijd uit. Ik zag hem als verlosser en redder.” “Bij De Kok zit een addertje onder het gras: hem treft geen blaam. Hij weet het zo te spelen dat zijn discipelen zelf schuld hebben omdat ze zo stom zijn geweest bij hem in therapie te gaan.” (6)
- “Jan Pieter de Kok is als een drugshandellaar. Hij maakt mensen die in de problemen zitten volkomen afhankelijk. Ze hebben hem steeds meer nodig. Tenslotte zijn ze geen individu meer, maar een willoos dier.” (7)
- Mr. Pieter de Bruin – volgens ingewijden de meest trouwe volgeling van De Kok – (8)
- Hij zou zich de afgelopen jaren steeds meeer het aura van een heilige hebben aangemeten. Vriend en vijand meet De Kok een overweldigend charisma toe, waarmee hij mensen die ‘op zoek zijn’ al gauw in een afhankelijksrelatie manoevreert.(8)
- Een onverdachte oplichter bij de gratie vvan ons aller stompzinnigheid. (9)

Bovenstaande citaten uit diverse kranten spreken voor zich.

Bronvermelding:

1 – Steven Ramdharie in de Volkskrant, 16-01-1995
2 – Steven Ramdharie in de Volkskrant, 16-01-1995
3 – De Ster van Kralingen, 10-10-1995
4 – Trouw, 02-09-1997
5 – Telegraaf, 02-09-1997
6 – Telegraaf, 10-10-1995
7 – Ex-patiënt Marga Thomassen in de Telegraaf, 14-08-1993
8 – NRC Handelsblad, 16-08-1993
9- Jan Blokker in de Volkskrant, 07-08-1993.

1