Marja van Wolferen; voormalig directeur Stichting Kinderopvang Honki Ponk
M. van Wolferen
H S Sytstrastr 13
8806 KM Achlum
tel. nr. (0517)234259
gsm: 06-15011612
E-mail: Marja van Wolferen

Ze houdt zich in het Hoge Noorden bezig met school- en studiebegeleiding.

Partner:
Gerard Beijn.

Organisaties:
Avni BV, organisatie-adviesburo, opgericht 8 november 2002
Bedrijfsomschrijving :Uitoefening van een onderneming op het gebied van advisering en begeleiding van mensen in hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling, alsmede het verzekeren van pensioenen in eigen beheer.

Stichting Trigloop, steunfonds op het gebied van kunst en cultuur, opgericht 18 juni 2001
Bestuursleden: G.E.D. Beijn en M. van Wolferen.

foto van Marja van Wolferen: ten tijde van de crisis ook wel 'De Wolf'

8 januari
Alle vestigingen onverwacht dicht

28 december
Marja van Wolferen komt in een lange brief aan ouders, aan personeel en aan bemiddelingsburoos terug op haar eerdere toezegging dat De Kok geen advies meer zal geven aan Honki Ponk.

Tijdens het gesprek dat het bestuur (De Bruin en Van Wolferen) op 18 december gevoerd heeft met de gemeente Schiedam heeft mevrouw Van Wolferen bijzonder weinig gezegd. Blijkbaar is zij de echte macht nu volledig kwijt.

14 december
In een brief die is verzonden door Marja van Wolferen is verzonden aan de ouders staat letterlijk:
"De heer de Kok zal geen advies meer geven aan onze organisatie." (einde citaat)
Er staat dus niet dat Marja alle banden wil verbreken met deze iatrosoof.

Marja verwijt iedereen (ex-bestuur, personeel, oudercommissies, groepsleiding, ouders), behalve zichzelf, in enkele dagen af te breken wat ze in 26 jaar heeft opgebouwd.

Wat ze blijkbaar nog steeds niet begrijpt is dat ondanks het respect en de goodwill die ze heeft opgebouwd in 25 en een half jaar, deze wijziging in het beleid onder invloed van een bijzonder omstreden iatrosoof niet acceptabel is. Ze breekt zelf af wat ze heeft opgebouwd, en is blijkbaar niet van plan te stoppen met de afbraak.

Ook al geeft De Kok geen advies meer aan Honki Ponk, De Bruin (reeds jaren advocaat van De Kok) zit nog in het bestuur.