Lees wat de pers schreef: Nieuws pagina

18 januari
Volledig vonnis van het kort geding, inclusief de overwegingen van de rechter.
Hierin staat o.a.:
3.15
Onder r.o. is overwogen dat zowel Ouders als het Personeel voor het uitbrengen van de dagvaarding gebruik hebben gemaakt van hun bevoegdheid tot het geven van een bindende voordracht en het Bestuur die bindende voordracht heeft genegeerd en ook ten tijde van het uitbrengen van de dagvaarding heeft genegeerd, en dat de vordering van eisers tot benoeming van de door hen voorgedragen bestuursleden deswege zal worden toegewezen. Hieruit volgt dat in een eventuele bodemprocedure naar alle waarschijnlijkheid zal worden geoordeeld, dat het besluit van het Bestuur -genomen na het uitbrengen van de dagvaarding - om alsnog drie (nieuwe, doch als het ware eigen) bestuursleden te benoemen, nietig althans vernietigbaar is. In dit verband verdient ook opmerking, dat deze drie bestuurders volgens de Stichting zouden zijn benoemd bij het bestuursbesluit van 9 januari 2001, terwijl zij blijkens het door de Stichting ter zitting overlegde uittreksel met ingang van respectievelijk 5, 6 en 9 januari 2001 in dienst zouden zijn getreden.

15 januari
Opname Damokles interview met J.P. de Kok KRO
Achtergrond artikel in Trouw
Ouders hebben weer vertrouwen in Honki Ponk Volkskrant
Honki Ponk vandaag weer open AD

13 januari
Bestuur Honki Ponk stapt op NRC
Bestuursleden Honki Ponk opgestapt Radio Rijnmond
Schiedam blokkeert rekening Volkskrant

12 januari
Hedenavond is bekend geworden dat Van Wolferen en De Bruin zichzelf (voorlopig) op non-actief hebben gesteld.

11 januari
De rechter geeft de ouders en medewerkers gelijk! Het volledige vonnis staat hier.
Verslag kort geding
Pleitnota De Bruin
Pleitnota mr Franken (namens ouders)
Iatrosoof in bestuur Honki Ponk NOS

9 januari 2001
Deuren voorlopig nog dicht bij Honki Ponk Trouw

5 januari 2001
Volledige tekst dagvaarding

4 januari 2001
Kort geding ouders tegen Honki Ponk AD
Ouders Honki Ponk naar rechter Trouw
Kort geding voor Honki Ponk NRC
Tekst van de ontslagbrief


3 januari 2001
Advocaat stelt bestuur Honki Ponk ultimatum Rotterdams Dagblad
Honki Ponki gedreigd met rechter Trouw
Ouders Honki Ponk dagen directrice voor de rechter Volkskrant
Kort geding dreigt voor Honki Ponk NRC
Nieuwsbrief oudercommissies


2 januari 2001
Bindende voordracht bestuurders door ouders en medewerkers

30 december 2000
Medewerkster: Marja vertrouwt niemand meer
De sloten van alle gebouwen zijn waarschijnlijk veranderd. In ieder geval zitten er op de gebouwen aan de Harg en aan de Schiedamseweg andere sloten. Een leidster:
'Onze verdieping op de Harg kunnen we niet meer op, want de sloten waren veranderd. Toen zijn we nog naar de Schiedamseweg geweest en daar hetzelfde verhaal. We kunnen er dus niet meer in. Marja heeft zoveel vertrouwen in ons dat ze denkt dat dit nodig is.'

28 december 2000
Met betrekking tot de bemiddeling is een Brief van Marja aan de ouders warin Marja o.a. terugkomt op het wegsturen van De Kok
Soortgelijke brieven zijn verstuurd aan personeel en bemiddelingsburoos.

23 december 2000
Schiedam: bemiddelaar Honki Ponk Trouw

22 december 2000
Persverklaring gemeente Schiedam

18 december 2000
Overleg tussen Gemeente Schiedam en Honki Ponk Radio Rijnmond
Protest ouders tegen Honki Ponk NRC

15 december 2000
Brief bestuur Honki Ponk aan personeel

24 november 2000: Besluitenlijst bestuursvergadering 24 november
6 november 2000: Notulen bestuursvergadering met De Kok
29 oktober 2000: Dreigbrief van De Bruin aan oude bestuur

30 november 1999
Omstreden iatrosoof start school - Rotterdams Dagblad

25 september 1998: Medische fouten voor het voetlicht

2 september 1997 Sekteleider heeft illegale kinderklas - De Telegraaf

10 juni 1997
BTW onderwijsvrijstelling voor iatrosofen Uitspraak 95/5181; Hof Amsterdam
Opleiding tot iatrosoof deelt in onderwijsvrijstelling

26 februari 1997
Uitspraak Europees Hof (zaak Reuchlin en zaak Daisy).

6 februari 1996 Vrijspraak voor iatrosoof De K. De Telegraaf

PIV Bulletin, jaargang 2 1999, nummer 2
CASUS Patiente R werd in 1990 voor o.a. een dubbele longontsteking en een middenoorontsteking behandeld door een iatrosoof K en een homeopathisch arts J.

13 december 1995
ELRO-nummer: AA3160 Zaaknr: 30433; Bron: Hoge Raad der Nederlanden 's-Gravenhage; Datum uitspraak: 13-12-1995

Medische fouten voor het voetlicht
Nadat onlangs Zwolle en Groningen hen voorgingen houdt vandaag het Regionaal Tuchtcollege in Eindhoven zijn eerste openbare zitting

Artikelen over jurisprudentie
Gelijkheidsbeginsel vakantie-uitkeringen versus vakantie toeslag bonnen Volgnr 97/775. Uitspraak Hof Den Haag M III d.d. 03-12-1997 nr. 96/1476 jaar 1994 Achterwege laten niet-ontvankelijkheid bezwaar in dit geval niet te herstellen Volgnr 97/776. Mondelinge uitspraak Hof Den Haag E XI d.d. 03-10-1997 nr.
Laatst gewijzigd: 16-09-1998, 211812 bytes, http://www.minfin.nl/bbulletins/info97/juris/juris.htm

Artikel Volkskrant op de site van de SP

Alternatieve genezers niet over één kam scheren Oorspronkelijk gepubliceerd in De Natuur Uw Arts, 21e jaargang nr. 125, 1996.

E. Martens, Dr. J.B. van Helmont 1579-1644 (Universiteit Leuven 1995).
Medicus, iatrosoof, alchimist, hoogleraar te Leuven; heeft het gas ontdekt
.

17 januari 1995: Interview met De Kok uit Damokles
16 augustus 1993: Profiel van iatrosoof J.P. de Kok NRC Handelsblad

Overzicht van de behandeling van mevr. Reuchlin door o.a. De Kok en Janssen