Persverklaring Gemeente Schiedam 13 december 2000

De gemeente Schiedam laat het volgende persbericht uitgaan:

PERSVERKLARING

Gemeente werkt samen met ouders aan oplossing voor Honki Ponk

De gemeente Schiedam heeft goede kwaliteit van de kinderopvang in hoog vaandel staan en maakt zich dan ook zorgen over de problematische situatie bij Stichting Kinderopvang Honki Ponk. Inmiddels heeft de gemeente een bespreking gehad met een representatieve vertegenwoordiging van de verontruste ouders. De bespreking is in goede en opbouwende sfeer verlopen. Als eerste maatregel is in elk geval de subsidie voor 2001 voor Honki Ponk opgeschort. Ook gaat de GGD extra kwaliteitscontroles uitvoeren. De gemeente is doordrongen van de ernst en urgentie van de situatie en zet alles op alles om binnen haar mogelijkheden tot een oplossing te komen. In overleg met de ouders, die van hun kant ook constructieve bijdragen leveren, wordt verder aan de zaak gewerkt.