From: P. Groeneweg
Sent: donderdag 21 december 2000 18:55
To: xxx@hotmail.com
Subject: honki ponk

In de afgelopen dagen heb ik van diverse ouders en andere betrokkenen per email diverse soorten verzoeken om informatie of maatregelen ontvangen. Vanuit de gemeente is er voor gekozen vooral te communiceren met de aangewezen vertegenwoordigers van de ouders. Hoewel ik het ongeduld begrijp kan ik u op dit moment geen andere informatie verstrekken dan ik gisteravond heb gegeven door middel van mijn verklaring tijdens de ouderinformatieavond. Mijn oproep om, ondanks alles, niet als partijen tegenover elkaar te gaan staan, maar elkaar juist te steunen, komt niet voort uit minachting voor uw problemen, of uit gemakzucht, of uit het over het kerstreces heen willen schuiven. Het crisisteam blijft ook tijdens het reces actief. Ik blijf van mening dat wij al het mogelijke doen om de zaak weer snel op orde te krijgen maar ik pas ervoor om zinloze maatregelen te treffen die De Bruin in de kaart spelen. Ik besef dat dit teleurstellend is maar ik ga u geen dingen beloven die ik niet waar kan maken.

Peter Groeneweg