Persverklaring Gemeente Schiedam 22 december 2000

De gemeente Schiedam laat het volgende persbericht uitgaan:

PERSVERKLARING

"De gemeente Schiedam heeft na gesprekken en correspondentie met alle betrokkenen geconcludeerd dat de conflictsituatie bij Stichting Kinderopvang Honki Ponk in een impasse is geraakt. Om deze impasse te doorbreken stelt de gemeente voor om de hulp in te roepen van een onpartijdige bemiddelaar. Doel hiervan is om te komen tot een voor alle partijen aanvaardbare situatie op zo kort mogelijke termijn. Het voorstel is inmiddels voorgelegd aan de betrokken partijen. Medio volgende week uiterlijk worden hun reacties verwacht. Tot die tijd doet de gemeente geen verdere mededelingen over het voorstel."