Het rommelt weer bij Honki Ponk

Honki Ponk is weer in het nieuws. Onderstaand een bewerking van het artikel wat op woensdag 12 juli 2006 in de Maaspost verscheen.

Het is weer hommeles bij Honki Ponk.Vijf jaar na de "Crisis Honki Ponk", die landelijke bekendheid kreeg en waarbij toenmalig directeur Marja van Wolferen en de door haar binnengehaalde iatrosoof Jan Pieter de Kok het veld moesten ruimen, ligt nu algemeen directeur Monique Dongelmans onder vuur. Volgens de ouders houdt Dongelmans zich niet aan afspraken, straft ze personeel voor zaken die ze zelf beter had moeten regelen en heeft ze geen idee hoeveel schade ze de kinderen berokkent met haar spontane, niet goed doordachte acties.

En opeens ging het weer broeien bij Honki Ponk. Al maanden waren er spanningen tussen enkele medewerksters op de vestiging Schiedamseweg en algemeen directeur Monique Dongelmans. Er waren teveel invalsters, te weinig vast personeel en het rommelde aan alle kanten. Dongelmans klopte aan bij Nancy Burleson, die min of meer de leiding had aan de Schiedamse Weg. Zij meldde dat zij twee brieven had gekregen van verontruste ouders en een telefoontje van de inspectie van de GGD. Die wilde komen kijken om de klachten na te trekken. Zo zou de leidster/kind-ratio niet kloppen en had zij tijdens een onaangekondigd bezoek leidsters gezien met een niet-pedagogische benadering. Een leidster was erg onaardig en ruw tegen een klein kind geweest. Burleson vroeg zich op haar beurt af waarom Dongelmans die leidster dan niet direct op haar gedrag had aangesproken en dat het niet haar, maar Dongelmans te verwijten was dat de leidster/kind-ratio niet klopte.

"Jij hebt stelselmatig geweigerd vast personeel aan te nemen en daarom moet je wel met inval- en uitzendkrachten werken", schreef Burleson in een mail aan Dongelmans. "Geen vast personeel is ook geen stabiliteit en veiligheid op de groepen."

Algemeen directeur Dongelmans eiste echter van Burleson dat ze nog voor het bezoek van de inspectie de leidster/kind-ratio op orde zou hebben. Zoniet, meldde de directeur, sluit je maar een groep. "Ondenkbaar", vond Burleson. "Want wat doe je dan met al die gedupeerde ouders die hun kind ineens niet meer onder kunnen brengen."

Inmiddels is Burleson de laan uitgestuurd en kan zij niet terug naar Honki Ponk vanwege een verziekte werkrelatie. Maandagmorgen hebben enkele ouders Dongelmans voor het blok gezet. Drie vertrouwde leidsters die vorige week ineens bleken te zijn overgeplaatst naar een andere vestiging van Honki Ponk eisen ze terug op de groepen. Ze verwijten Dongelmans niet te hebben bijgestuurd waar dat nodig was en stellen dat de verwijten die ze anderen maakt vooral haar als eindverantwoordelijke treffen.

"Je neemt ad hoc beslissingen met grote schadelijke gevolgen voor de kinderen, en dit is het grootste verwijt, zonder ze te overzien. Je weet sinds drie jaar dat de Schiedamseweg een tekort aan personeel heeft, doet hier niets aan en trekt in de vakantieperiode twee ervaren leidsters en Nancy weg zonder daar goede vervanging voor te regelen. Weer worden de kinderen, ouders en jouw personeel de dupe van het feit dat je niet in staat bent te organiseren."

Algemeen directeur Monique Dongelmans was voor het te perse gaan van dit artikel, dinsdagmiddag 14.45 uur, niet voor commentaar bereikbaar.