Marianne Ames,
Marjan Tenk,
Saskia Toet,
Edith Campman,
Saskia Keijzer,
Erica Elskamp,
Ilana Ifrah,
Caroline Smit

4 december 2000

Geachte oudercommissieleden,

Marianne Ames heeft mij woensdag namens de oudercommissieleden gebeld en vroeg mij of Peter de Kok dezelfde persoon was als Jan Pieter de Kok en of hij iatrosoof was. Ik heb dat bevestigd. Zij vroeg mij of ik hierover op kort termijn met de oudercommissieleden kon komen praten. Ik gaf aan haar door dat ik bereid was maandag of dinsdag met u daarover te kunnen praten. Donderdag faxte u mij uw telefonisch verzoek, waarin u vroeg om uitleg over waarom ik als directeur de beleidsbeslissing genomen heb om een dergelijk persoon bij de organisatie te betrekken.
Vrijdag verspreidde u als oudercommissieleden brieven onder het 'ersoneel en de ouders. Vrijdag kwamen ex-bestuursleden mij vertellen dat ik mijn sleutels diende in te leveren en dat ik door hen op non-actief zou worden gezet.

U heeft veel onrust veroorzaakt onder alle personeelsleden en ouders door uw acties.
Daardoor is schade berokkend aan Honki-Ponk, mede ook door de radio en de pers die er bij zijn gehaald. En dat alles op basis van eenzijdige informatie zonder mij in de gelegenheid te stellen één en ander toe te lichten, iets waarvoor ik met u een afspraak had gemaakt. Dit is in strijd met de meest elementaire regels van fatsoen.

U heeft een ouderavond georganiseerd zonder daarvoor de directeur of het vestigingshoofd in te lichten en u heeft daarmee gehandeld in strijd met het reglement van de oudercommissie. Ik verzoek u dringend verdere acties te stoppen om niet nog meer onrust onder de personeelsleden en ouders te veroorzaken en de stichting verdere schade te berokkenen. Ik verzoek u dringend u te houden aan het reglement oudercommissie.

Hoogachtend,

M. van Wolferen

cc: ouders/verzorgers
cc: personeelsleden