De leid(st)ers

Deze pagina is beschikbaar voor de leider, de leidsters en de andere medewerkers op het kinderdagverblijf.

2 januari 2001: Bindende voordracht bestuurders door ouders en medewerkers

31 december 2000: Reactie Arend Nijenhuis op brief Marja

27 december 2000
Het voltallige personeel van Honki Ponk heeft JA gezegd tegen het voorstel van de Gemeente om een bemiddelaar aan te stellen. Onze keuze is bij monde van de personeelsvertegenwoordigers aan de Gemeente doorgegeven.

17 december 2000 - Brief van vestigingshoofd aan directeur
In deze brief wordt gereageerd op de brief van het bestuur van 15 december.

13 december 2000

De kinderleid(st)ers hebben tijdens een vergadering van ouders een brief voorgelezen, waarin onder meer het vertrouwen in de directeur wordt opgezegd. Eerder reeds is door de medewerkers aangedrongen op het vertrek van de heren De Kok en De Bruin uit de stichting.

Informatie kan verstuurd worden aan ponker2001@yahoo.com.