Onderstaand de brief die de vestigingshoofden op 4 december aan de ouders schreven: een duidelijke aanval op de oudercommissies en de oud-bestuursleden.

Schiedam, 4 december 2000,

Beste ouders en medewerkers van Honki Ponk,

De gebeurtenissen van de afgelopen dagen hebben ons, vestigingshoofden, zeer bezig gehouden. Met deze brief willen wij u op de hoogte brengen van onze ideeŽn, voornemens en hoe wij uw hulp kunnen gebruiken.

Na de eerste schok over de wijze waarop gecommuniceerd is met ouders en medewerkers door de oudercommissieleden en waarop ex-bestuursleden Marja van Wolferen bejegend hebben, is er ongeloof en boosheid.

Boosheid over de wijze waarop de stichting in zijn geheel te grabbel is gegooid via de pers en boosheid over cie grote onrust die is veroorzaakt bij ouders en medewerkers.

Ons ongeloof komt voort uit het niet kunnen begrijpen waarom op deze wijze de kinderopvang van Honki Ponk onderuit wordt gehaald.
Er zijn geen klachten over de opvang zoals deze wordt aangeboden; ouders lijken tevreden, melden hun nieuwe kinderen aan, halen geen kinderen af van Honki Ponk, vragen notabene om uitbreiding...

We voelen ons gebruikt om persoonlijke doelstellingen van mensen welke betrokken zijn geweest bij de organisatie over de hoofden van medewerkers, ouders en kinderen te bereiken.
Wat de schade hiervan is op lange termijn is voor ons niet te overzien.
Op korte termijn willen wij de opvang van Honki Ponk zoals deze plaats heeft gevonden doorgang laten vinden.

Om de rust terug te krijgen, hebben wij (vestigingshoofden) besloten om zelf geen gebruik te maken van de coachende diensten van dhr. De Kok. De personeelsleden krijgen de ruimte om de keuze te maken of zij de coaching op deze wijze willen voortzetten. Deze ruimte krijgen zij om zelf te kunnen kiezen en geen beslissing opgelegd te krijgen. Overeenkomstig het uitgangspunt 'respect voor elkaar' van Honki Ponk.
Dhr. De Kok had geen bemoeienis met de kinderen en zal dit in de toekomst ook niet hebben.

Om de rust te bewaren hebben wij uw vertrouwen in de opvang en pedagogisch beleid van Honki Ponk nodig; wat wij u vragen is na te denken of u in staat bent om ons dit vertrouwen te geven. Zonder dit vertrouwen wordt het heel moeilijk om de opvang te continueren, er zullen dan regelmatig sluimerende zaken naar boven komen.
Wilt u hierover nadenken en uw reacties aan ons doorgeven?

Laat ons duidelijk zijn; wij willen de kinderopvang voortzetten, maar dit kunnen wij niet alleen. Indien ouders zich niet prettig en vertrouwd voelen met de geboden opvang en pedagogisch beleid en indien medewerkers zich niet kunnen vinden in de aansturing en pedagogisch beleid, zal er een situatie ontstaan waarin niemand zich prettig voelt.
Wij zullen er alles aan doen om dit te voorkomen, maar nogmaals, hierbij hebben wij uw hulp en steun nodig.

Met vriendelijke groet,

Mirjam Veldhoven
vestigingshoofd Piersonstraat

Sylvia Florentinus
vestigingshoofd 't Blok

Pepita van Laer
vestigingshoofd 't Honk

Nancy Burleson
vestigingshoofd Schiedamseweg

Margaret Rijntalder
personeelszaken