aan: Marja van Wolferen
directeur kinderopvang Honki Ponk
Schiedam, 17 december 2000

Geachte mevrouw van Wolferen,

Door het nemen van de beslissing om de Piersonstraat wel open te laten voor kinderopvang heeft u het voor mij onmogelijk gemaakt mijn werkzaamheden als vestigingshoofd op een verantwoorde manier uit te voeren.
Om te voorkomen dat ik op een onverantwoordelijke manier moet werken, verzoek ik om vrije dagen op te kunnen nemen.

Mijn bijdrage tot het behouden van de organisatie en het meedenken over oplossingen voor de huidige crisis heeft bestaan uit talloze gesprekken met u.
Alleen al deze afgelopen week hebben er minimaal 5 gesprekken plaatsgevonden met u, en in sommige gevallen ook met de collega vestigingshoofden, met als doelstelling gezamenlijk proberen duidelijkheid en een planmatige aanpak te ontwikkelen.

Uw schriftelijke(!) reactie bestaat uit machtsvertoon en dreigementen naar uw medewerkers.
Het voorstel, zoals met u besproken en schriftelijk is voorgelegd, legt u door uw formele reactie volledig naast u neer. U heeft totaal geen oog voor de inzet van uw medewerkers en demotiveert in plaats van motiveert.

Uw beslissing om de vestiging Piersonstraat wel open te houden, geeft aan dat de inhoudelijke argumenten die wij hebben besproken om te komen tot deze beslissing voor u niet genoeg draagkracht hebben. Wat u laat blijken door het versturen van de brief d.d. 15 december.
Door uw beslissing op deze wijze in werking te zetten, geeft u aan zelf de regie te willen bepalen en niet meer vanuit een gezamenlijke inspanning de organisatie uit de huidige crisis te willen krijgen. U heeft mij niet nodig.

Ik voel mij totaal overbodig en zie geen mogelijkheid meer om een positieve bijdrage te leveren aan de organisatie op dit moment.
Ik heb in het afgelopen jaar kennisgemaakt met de visie van Honki Ponk waarin het met respect omgaan met elkaar centraal staat. Tot een aantal dagen geleden heb ik dit in mijn samenwerking met u ook mogen ervaren. Op dit moment mis ik dit essentiŽle uitgangspunt.

Tot het moment dat er opbouwend overlegd kan worden over mijn rol binnen de organisatie, wil ik de organisatie niet tot last zijn en vrije dagen opnemen.

Mirjam Veldhoven
C.C:
collega vestigingshoofden
dhr. P. de Bruin