Organisaties in Schiedam

Stichting Amfortas (geregistreerd sinds 31 januari bij de KvK onder hetzelfde inschrijfnummer en met dezelfde bestuursleden als: Stichting Vrienden van Honki-Ponk. Adres: Westlander 25 (privéadres Mw. van Wolferen; ex-directeur van Honki-Ponk).
Hoofdactiviteit: Koepels en fondsen voor welzijnszorg. Bestuursleden: Maria van Wolferen, voorzitter; Jan Pieter de Kok, secretaris; Olaf Janssen, penningmeester. Een verslag van het kort geding van het bestuur van Stichting Kinderopvang Honk-Ponk tegen Stichting Amfortas staat hier.
Sinds de uitspraak van dit Kort Geding is Stichting Amfortas weer Stichting Vrienden van Honki-Ponk. Februari 2004 is de Stichting Vrienden van Honki-Ponk opgeheven.

Achlum: voorheen Schiedam en Maassluis
(Relatie van de Iatrosofie is niet duidelijk. Gerard Beijn zou geen banden meer hebben met J.P. de Kok).

Avni BV, H S Sytstrastrjitte 13, 8806KM Achlum, tel. 06-15011612, organisatie-adviesburo, opgericht 8 november 2002
Bedrijfsomschrijving: Uitoefening van een onderneming op het gebied van advisering en begeleiding van mensen in hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling, alsmede het verzekeren van pensioenen in eigen beheer.
Bestuurslid, aandeelhouder en directeur: M. van Wolferen.

Stichting Trigloop, steunfonds op het gebied van kunst en cultuur, opgericht 18 juni 2001
Bestuursleden: M. van Wolferen en G.E.D. Beijn.

Architectenbureau G. Beijn
Stichting voor Bouw-Kunst-Ontwikkeling
Oosterstraat 3,
8806KJ Achlum
Bestuursleden: G.E.D. Beijn en M. van Wolferen.

Organisaties aan de Mauritsweg 32a Rotterdam: (huisadres H.M. Paymans)

Current Incasso; Rechtsvorm: Vennootschap onder firma

Stichting Beheer Derdengelden 1: Bestuurders: P.J. de Bruin; Hendrikus Frederik Cornelis Kuijpers; Hendrika Maria Paijmans.

Stichting Textuur: Telefoonnummer :010-4331192 Faxnummer :010-4138771; Akte van oprichting :13-01-1999; Akte laatste statutenwijziging :31-12-2001. Bestuurders: de Bruin, Pieter Johannes; Geboortedatum en -plaats :14-05-1941, 's-Gravenhage Adres :Trompstraat 324, 2518BS 's-Gravenhage Infunctietreding :13-01-1999. De Kok, Jan Pieter; Geboortedatum en -plaats :15-01-1952, Rotterdam; Adres :Hoflaan 132, 3062JM Rotterdam Infunctietreding :31-12-2001, Bevoegdheid :Alleen/zelfstandig bevoegd

Coöperatieve Associatie Kitesj U.A. Doel: leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het recht; zij doet dit door in de economie in associatief verband met personen en instellingen die zich inzetten v.d. ontwikkeling v.h. recht samen te werken en mat. voorwaarden te scheppen etc. Bestuurder: P.J. de Bruin

Stichtingen aan de Trompstraat 324 in Den Haag (huisadres Pieter J. de Bruin en Maria Antonetta Clara de Kock):

Stichting Jozef van Arimathea (iatrosofische begrafenisonderneming); bestuurder Pieter J. de Bruin ( J.P. de Kok heeft zich op 20 oktober 2000 uit laten schrijven als bestuurslid). Klik hier voor een voorbeeld van een nota voor een iatrosofische begrafenis.
Stichting Textuur.

Stichting Dag Hammarskjold Foundation; bestuurders Pieter J. de Bruin en Olaf Janssen

Stichting Janusz Korczak; bestuurders Pieter J. de Bruin en Stichting Textuur.

Current Incasso (Incassowerkzaamheden, juridisch advies, onderzoek kredietwaardigheid, opsporing);
vennoten: Pieter J. de Bruin en Stichting Textuur.

Vroegere 0rganisaties in Den Haag

Stichting Kaspar Hauser, Galiliestraat 54, 2561 TG 's-Gravenhage (dit pand is in 2003 voor 285.000 Euro verkocht).
Tegenwoordig is deze stichting van de Kok gevestigd op de Voorstraat 123, 4702EP Roosendaal.
Bestuur:
Naam :de Kok, Jan Pieter
Geboortedatum en -plaats :15-01-1952, Rotterdam
Adres :Voorstraat 123, 4702EP Roosendaal
Titel :Voorzitter

Naam :van Roijen, Anne
Geboortedatum en -plaats :07-05-1966, Djakarta, Indonesië
Adres :Markt 5 a, 4756AL Kruisland
Titel :Secretaris/penningmeester

Groot Hertoginnelaan 190 Den Haag
Onderstaande organisaties stonden geregistreerd op bovenstaand pand. Het pand aan de Groot Hertoginnelaan is in 1995 verkocht door De Kok. J.P. de Kok gaf toen als adres op: Appelgaarde 317 te Voorburg.

Stichting Global Management; geliquideerd 1/7/1992.

Stichting Bouwstroom Hogescholen; geliquideerd 23/8/1991. Bestuursleden: Frans van Dillen (overleden) en J.P. de Kok

Stichting Michelangelo, Academie voor Vrije Kunsten. Statutaire zetel: Rosmalen. Doel: Kunstzinnige vorming voor amateurs.
geliquideerd 13/4/2000. Bestuurslid: J.P. de Kok.

Stichting Participatie Woon- en Leefmilieu (Exploitatievereniging voor flat/woningen e.d.). Opgehouden te bestaan op 13/4/2000. Bestuurslid: Jan Pieter de Kok; Francis Beijn-van der Have, Annie Starrowsky-Daamen, Frans van Dillen (overleden).

Vroegere organisaties aan de Hoflaan 132 Rotterdam:

JP de Kok Beheer BV. Aandeelhouder: Stichting Organisatie Advies Kunst. Bestuur J.P. de Kok. Commissaris: Betsy Henriette Everdine van Veldhuizen (vaste vriendin van J.P. de Kok) Statutaire zetel 's Gravenhage. Bedrijfsomschrijving: Holding

Stichting Organisatie Advies Kunst. Statutaire zetel Amsterdam. Bestuur: J.P. de Kok en B.H.E. van Veldhuizen

J.P. de Kok V.O.F. Vennoten J.P. de Kok en B.H.E. van Veldhuizen. Bedrijfsomschrijving: iatrosofische praktijk

Stichting Collegium Iatrosophicum. Statutaire zetel 's Gravenhage. Bestuurder J.P. de Kok. Opgehouden te bestaan 15-04-2005

Stichting Michaelsscholing. Statutaire zetel 's Gravenhage. Opgehouden te bestaan 13/4/2000. Bestuurslid: J.P. de Kok.

The Lady of The Lake b.v. (statutaire zetel Deventer). Opgeheven m.i.v. 13/4/2000; bewaarder van de boeken J.P. de Kok. Bedrijfsomschrijving: het ontwerpen in de ruimste zin van het woord, van gebouwen tot drukwerk, van kleding tot gebruiksvoorwerpen, van kunst tot organisaties.

Christian Morgenstern Uitgeverij. Opgeheven m.i.v. 13/4/2000. De onderneming wordt gedreven voor rekening van J.P. de Kok. Bedrijfsomschrijving uitgeverij.

Voorstraat 121a-123, Roosendaal:

Stichting Kaspar Hauser. Bestuursleden J.P. de Kok en A. van Roijen.

Aureolus b.v. Aandeelhouder: J.P. de Kok beheer b.v. Bestuurder: J.P. de Kok; statutaire zetel 's Gravenhage. Bedrijfsomschrijving: Het produceren en verkopen (groot- en kleinhandel) van gedynamiseerde producten; (zijnde al die stoffen, waar door een specifieke methode energie uit kan worden vrijgemaakt, vgl. de alchemie) en activiteiten als houdster- en financieringsmaatschappij.

Boekerij Collegium Iatrosophicum b.v. Statutaire zetel 's Gravenhage. Aandeelhouder: M.A.C. de Kock. Directrice: Maria Antonetta Clara de Kock. Bedrijfsomschrijving: het drijven van een boekhandel, casu quo detailhandel (verkoop vanuit huis) van boeken, holdingactiviteiten.
Er is een tweemaandelijks tijdschrift van de Boekerij Collegium Iatrosophicum dat BOOKED heet. Het is een uitgave van:
John Galt bvba
Jan Persijnstraat 1
KORTRIJK
Tel: 00 32 56/25.23.95; Fax: 00 32 56/25.23.96;
Email: johngalt@xs4all.be
Het voorwoord van BOOKED 6 januari 2000 is geschreven door Fred Sijsmans. Dit is dezelfde Fred Sijsmans die ooit penningmeester was van Stichting Global Management aan de Groot Hertoginnelaan.
Tegenwoordig is Fred Sijsmans de boekhouder van J.P. de Kok.

Voorburg & Son en Breugel

Stichting Klassieke Homoeopathie; Secretariaat (1975) Evertsenlaan 8, Son en Breugel; Levert 'homoeopathische pharmacie': te verkrijgen (1975) bij Appelgaarde 317, Voorburg. Verzorgt opleidingen, geeft een tijdschrift uit (redactie: J.P. de Kok, drs. J. van Vliet).
International School of Classical Homoeopathy; (1977) Evertsenlaan 8, Son en Breugel.

Homoeopathische Boekerij, (1977) Evertsenlaan 8, Son. Levert 'homoeopathische boeken'.

Den Hout

Franciscus Cornelis Gerbrands: geb. 25/04/1952 te Delft (thans wethouder te Oosterhout, NB): bedrijfseconomische en agrarische adviezen en bemiddeling, administratie en efficiency bureau.

Stichting Klimop (den Hout): overige levensbeschouwelijke organisaties.

Michaelische vereniging: overige levensbeschouwelijke organisaties. 12 november 1996 door de KvK geregistreerd dat de ontbonden rechtspersoon is opgehouden te bestaan. Bewaarder van boeken en bescheiden: F.C. Gerbrands.

Stichting Michaelische School voor Geneeskunst. Ontbonden; geen baten meer aanwezig sinds 31 dec. 1994. F.C. Gerbrands is vereffenaar en bewaarder van boeken en bescheiden.

Thans: eenmanszaak. Bedrijfsomschrijving: bedrijfseconomische en agrarische adviezen en bemiddeling, administratie- en efficiencybureau.

Utrecht

Stichting Samuel Hahnemann (fysiotherapiepraktijken volgens KvK; volgens de Hoge Raad: centrum voor Iatrosophia Homeopathische Constitutiebehandeling).
Gansstraat 161 A; 3582 EG Utrecht; tel: 030-254 3450; fax: 030-254 1153. Bestuurders: Olaf Janssen, voorzitter en penningmeester; Marjolein Datema (woont op hetzelfde adres als Olaf Janssen), secretaris.
Johanna Geertruida (Ans) Berendts was tot haar overlijden (29 augustus 2001) penningmeester.

Organisaties in Kruisland

Stichting Novala; Markt 7; 4756AL Kruisland. Telefoon 0167-536090; Fax 0167-536086; Statutaire zetel: Steenbergen. Akte laatste statutenwijzigingiging : 27-12-2001
Oude bedrijfsomschrijving:
Begeleiding en opvang van mensen op basis van individuele vrijheid, iatrosophische geneeskunst en kunstzinnige ontwikkeling.
Nieuwe bedrijfsomschrijving:
Het begeleiden en opvangen van mensen op basisvan individuele vrijheid, michaelische ontwikkeling en christo-centrische kunstzinnigheid.
Bestuurders: Petronella Catharina Elisabeth Maria van den Hout; Markt 7, 4756AL Kruisland. Geboortedatum en -plaats: 03-12-1954, Goirle
Matthias Victor Julius; Wilhelminastraat 61, 2595EN 's-Gravenhage; Geboortedatum en -plaats: 24-09-1936, 's-Gravenhage; Infunctietreding: 28-10-2001
Elisabeth Margaret Maria van den Hout; Wilhelminastraat 61, 2595EN 's-Gravenhage; Geboortedatum en -plaats: 04-01-1957, Goirle; Infunctietreding: 28-10-2001.

V.O.F. Leenders - van de Hout (van 01/01/1990 tot 14/09/1998); Bedrijfsomschrijving: begeleiding en opvang van mensen onder homeopatische begeleiding. Vennoten: Petronella Catharina Elisabeth Maria van den Hout en Franciscus Petrus Nicolaas Leenders

Stichting Voetbal 013 (van 18-08-1981 tot 1 januari 1991). Beheerder van boeken en bescheiden: Franciscus Petrus Nicolaas Leenders. Bestuurders: Petronella Catharina Elizabeth Maria van den Hout, voorzitter.

Organisatie in Roosendaal: voorheen in Kruisland

Stichting Archea; Oostelijke Havendijk 13, 4704 AD; Tel: 0167-536090 Bestuurder: Elisabeth Maria Paula Gabriela Juliana Winderickx; Goorstraat 55, Hever Schiplaken 3191, België; Geboortedatum 06-07-1954; Infunctietreding 19-04-1995; Titel :Voorzitter/enig bestuurder; Alleen/zelfstandig bevoegd.

Organisaties in Tilburg:

Stichting David (voorheen Kruisland); Maaslandstraat 29, 5018 AG Tilburg; Tel. 013-5363661
Akte van oprichting 01-06-2001; Bestuurder(s): de Kuijer, Wilhelmina Petronella Louise Geboortedatum en -plaats :08-08-1960, Tilburg; van den Hout, Elisabeth Margaret Maria Geboortedatum en -plaats :04-01-1957, Goirle Adres :Wilhelminastraat 61, 2595EN 's-Gravenhage

Dynamis, Ringbaan Oost 313, 5014GG Tilburg

Organisaties te Drunen:

Stichting Tintagel; Hogeweg 19, 5151BJ Drunen; Tel. 0416-374783. Bestuurder(s): Paijmans, Gijsbertus Johannes Cornelis; Geboortedatum en -plaats:28-03-1940, Vlijmen.

G. Paymans B.V.; Hogeweg 19, 5151BJ Drunen; Tel:0416-374783 Fax:0416-373512
Bedrijfsomschrijving :De handel in-, verwerken van-, bewerken en conserveren van groente, fruit en aardappelen, alles in de meest ruime zin genomen; waaronder het deelnemen in en directie voeren over andere ondernemingen met een aanverwant of soortgelijk doel als het doel dezer vennootschap en alle andere daden van koophandel. Landbouwkundig onderzoek en verkoop van (kunst)voorwerpen.
Enig aandeelhouder: Stichting Tintagel

Organisatie in Wittelte

Iatrosofische kliniek:
Bert Cornelissen en Manon Pijnappel
Wittelterweg 17
7986 PL Wittelte
tel: 0521-598396
Email: cornelb@xs4all.nl

Organisaties in Zutphen

Stichting Herzeloyde: iatrosofisch schooltje
Weg naar Voorst 152, 7205CW Zutphen
0575-517907
Bestuurslid: Debets, Cornelis Antonius Maria: geb. datum en plaats 11-04-1952, Voorst

België
Carine Lauwers en Jan Pieter de Kok
CL /JP Originals BVBA
Tel +32 2 514 23 28
fashionartmix@skynet.be
www.fashionartmix.be

Dworp, Begië
Luc Verherstraeten,
N.V. de Grondsteen, Karenberg 3, 1635 Dworp
Medewerkers De Grondsteen, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (uit de statuten van 12 mei 1990
Luc Verherstraeten, psychotherapeut
Elisabeth Winderickx, lerares lichamelijke opvoeding
Maria van der Peppe, vertaalster
Françoise Fondu, sociaal verpleegster
Johnny Rentiers, zaakvoerder-accountant
Franca Muscella, bediende
Ria Vanthienen, maatschappelijk werkster

Iatrosofisch verloskundige: Bettina van Berckelaer; Lammergierstr 43 - 2100 DEURNE, België.

Zoetermeer

Viscum Album Vereniging van Vrije Klassiek Homeopaten. Praktijk van alternatief geneeskundigen. Dirk Gerbrands: geb. 28/11/1940 te Delft

Loenen

Tresore, Stichting voor Actief Leren
Tresore is opgericht n.a.v. een rechtszaak inzake de leerplicht. In de rechtszaak is uitgebreid de Aartsengel Michaël aangehaald en in de rechtszaak en in Hoger Beroep zijn deze mensen door Pieter de Bruin bijgestaan. In cassatie hebben ze geen gebruik meer gemaakt van de diensten van Pieter de Bruin, maar wel zijn cassatieschriftuur gebruikt.

Wij werden gebeld dat er op deze site een bericht staat van onze dochter. Ook wordt er impliciet aangegeven dat wij nog banden zouden hebben met de Kok. DIT KLOPT NIET !! C.a. 3, 5 jaar geleden hebben wij daar alle banden verbroken en daar hebben wij geen dag spijt van gehad. Advocaat de Bruin heeft onze rechtzaak nog gedaan tot de cassatie inmiddels hebben wij ook met hem alle banden verbroken. Ik vind het overigens een slechte zaak om mensen die hun eigen weg willen gaan en dus niet meer met de energieen van de Kok geconfronteerd willen worden, via internet weer met de iatrosophia in verband te brengen.
Erik Reith

Voorsterweg 1; 7371 GA Loenen Gld. Totaal aantal medewerkers: 0. Hoofdactiviteit: Speciaal onderwijs. Nevenactiviteit: Kinderdagverblijf, peuterspeelzaal e.d. Bestuurders:
Beckers Geh M. de Vos, Johanna Maria en ir. de Vos, Alexander Michael
beider adres: Jachtlaan 103, Apeldoorn
Reith, Emericus Bernardus; Baart, Elisabeth Maria
beider adres: Voorsterweg 1, Loenen

Lattrop

Stichting Theophrastus Aureolus Centrum voor Iatrosophia (iatrosofische genezer); Brookmanweg 4; 7635 LE Lattrop Breklenkamp; tel nr: 0541-229593.
Opgericht 26-01-2001; Hoofdactiviteit: Basisgezondheidszorg
Bestuurder: Wouter de Jong; geb. 17-09-1945 te Enschede; Kinga Röder; geb. 9-02-1973 te Polen; Hendrik Johan Afink; geb. 24-06-1956 te Enschede.

Doelstelling (uit de statuten):
De stichting heeft ten doel het uitdragen en ontwikkelen der oorspronkelijke vijfvoudige geneeskunst, door het stichten en instandhouden van een centrum waar de genezing van mens en dier en de metamorphose van de plantenwereld kan worden bevorderd door middel van vijf behandelingsmogelijkheden die de Iatrosophia ten dienste staan.


Almelo
Stichting Hahnemann Homeopathie, stichting van oud-leerling Ewald Stöteler.
(Email: e.c.w.stoteler@klassiekehomeopathie.nl ), die overigens zegt afstand te hebben genomen van Jan Pieter de Kok.
Bestuursleden: Ewald Stöteler (voorzitter), Hildegard Dijkgraaf (secretaris) en Herman Post (penningmeester).
De website van de stichting vindt u hier.

Stichting Theophrastus. Hoofdactiviteit: praktijk voor alternatief geneeskundigen.
Adres: Ootmarsumsestraat 61 A, 7607 AZ Almelo. Tel: 0546-824847. Oprichting 27-11-1981 (Statutenwijziging: 26-01-2001).
Uit deze statuten de volgende citaten:

STATUTEN
van de: Stichting Theophrastus, (voorheen genaamd Stichting Theophrastus Centrum voor Iatrosophia), gevestigd te Almelo, zoals deze luiden sedert zesentwintig januari tweeduizend één, blijkens akte in minuut verleden etc.
(Opvallend is dat na afloop van de "crisis Honki Ponk" de statuten gewijzigd zijn, na alle publiciteit rond de iatrosofie. De eerste melding op deze website van bovengenoemde Theophrastus, die toen nog het woord 'Iatrosophia' in haar naam had staan, dateert van vóór 11 januari 2001).

Artikel 2: De stichting heeft ten doel het uitdragen en ontwikkelen der oorspronkelijke vijfvoudige geneeskunst, door het stichten en instandhouden van een centrum waar de genezing van mens en dier en de metamorphose van de plantenwereld kan worden bevorderd door middel van vijf behandelingsmogelijkheden die de Iatrosophia ten dienste staan.

Statutenwijziging 7 februari 2003
Ten uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, dat artikel 2 van de thans bestaande statuten van de stichting komen te vervallen en voortaan luidt als volgt:
Artikel 2
1. De stichting heeft ten doel het ontwikkelen en uitdragen van de klassiek homeopathische geneeskunst volgens de richtlijnen door Samuel Hahnemann aangegeven in de zesde editie van zijn Organon der geneeskunst en in de Chronische ziekten. 2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: - het onderhouden van een opleiding in de klassieke homeopathie; - het aanbieden van stagefaciliteiten; - het geven van bijscholing aan praktisereeende homeopathen; - het geven van bijscholing aan docenten iiin de klassieke homeopatie; - het verstrekken van certificaten van dessskundigheid; - het publiceren van vakliteratuur betreffffende klassieke homeopathie. Tenslotte verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld: - voor het overige blijven de statuten derrr stichting ongewijzigd en van volle kracht en waarde.


Bestuurders: Ewald Christinus Wilhelmus Stöteler (voorzitter); geb. 21-03-1957 te Lichtenvoorde. Adres: Den Bramel 16, 7608 NA Almelo. Tel 0546-492788, Margaretha Adriana Stöteler-Wösten,(secretaris); geb. 10-01-1960 te Zutphen. Adres:Den Bramel 16, 7608NA Almelo

de Vereniging Theophrastus-Paracelcus (akte van oprichting 21-03-1996) Adres: Ootmarsumsestraat 61 A, 7607 AZ Almelo
Bestuurders: Theodora Elisabeth Maria Fleuren (voorzitter),Willem Albert van der Wilk (secretaris), Willemina Theodora Maria Heuvelink (penningmeester),Ewaldus Christinus Wilhelmus Stöteler, Wouter de Jong.

Voor meer info: zie hun eigen website. Ook hier vind je informatie. Lees en oordeel zelf.


1 1