Stichting Novala heeft een pand aan de Markt in Kruisland. In dat pand vangen Liesbeth en Petra van den Hout kinderen op, die om een of andere reden (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Ze doen dit in ieder geval vanaf 2002.

In september 2002 presenteerden de zussen Van den Hout zich via een A-viertje aan MEE Zuid-Holland noord. Sinds die tijd worden er door MEE kinderen geplaatst bij Stichting Novala.
MEE, de vroegere SPD, verleent diensten en ondersteunig aan mensen met een handicap of chronische ziekte.

Stichting Novala staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Breda onder nummer 20097437. Uit de statuten van Stichting Novala:

Artikel 2.
De stichting heeft ten doel:
1. het begeleiden en opvangen van mensen op basis van individuele vrijheid, michaŽlische ontwikkeling en christo-centrische kunstzinnigheid;
2. het samenwerken met het MichaŽlsgenootschap;
3. het (doen) verkopen van Alchymia;
4. al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.'

In Novala worden meestal drie kinderen geplaatst. Per kind wordt naar schatting Ä3.500,- per maand aan Novala betaald uit zogeheten persoonsgebonden budgetten. De stichting is niet AWBZ-gekeurd en wordt niet gecontroleerd. Wel is inmiddels MEE ZHN op de hoogte van de achtergrond van Novala.

Hieronder links die verwijzen naar meer informatie over Novala.

Het verhaal van Mirjam.
De rol van P.J. de Bruin in het verhaal van Mirjam.
Kostenplaatje crisisopvang Novala.

Uitzending Netwerk op 21 augustus 2008 over Novala: