NRC Binnenland, woensdag 3 januari

Kort geding dreigt voor Honki Ponk

Door een onzer redacteuren
De gemeente Schiedam, de ouders en het personeel van kinderopvang Honki Ponk in Schiedam hebben een ultimatum gesteld aan het bestuur. Directrice M. van Wolferen moet vandaag akkoord gaan met de voordracht van drie nieuwe bestuursleden, anders volgt er een kort geding. De woordvoerder van de ouders, M. Ames, zegt dat het bestuur van Honki Ponk volgens de statuten uit vijf bestuursleden moet bestaan. Bovendien hebben het personeel en de ouders het recht op medezeggenschap in de samenstelling van het bestuur. Van de drie voorgedragen bestuursleden zijn er twee door het personeel en één door de ouders naar voren geschoven.
De gemeente, die tot nu toe terughoudend was in het nemen van stappen tegen Honki Ponk, steunt het ultimatum aan Van Wolferen.
Eind vorig jaar traden drie bestuursleden af, omdat zij het oneens waren met het beleid van Van Wolferen. Zij had onder meer, buiten hun medeweten, de omstreden en veroordeelde iatrosoof J.P. de Kok aangesteld als extern adviseur. Bovendien bleek dat het pas benoemde bestuurslid P. de Bruin de advocaat en vertrouweling van De Kok is.
Sinds een paar weken houden de ouders hun kinderen thuis uit angst voor De Kok. Het personeel weigert uit protest aan het werk te gaan, ondanks een dreiging met ontslag door Van Wolferen. Zij is, zo schrijft zij aan de ouders, niet van plan op te stappen of te breken met De Kok. Juridische stappen tegen Van Wolferen zijn lastig, omdat zij zelf de stichting Honki Ponk beheert.
Copyright artikel: NRC Handelsblad