Mw. M. van Wolferen,
Directeur van Stichting Kinderopvang Honki-Ponk
Piersonstraat 37
3119 RG Schiedam

Schiedam, 10 november 2000

Betreft: rol van de ouderparticipatie binnen Honki-Ponk

Geachte Mw. Van Wolferen,

Hierbij spreekt de oudercommissie Schiedamseweg/ít Honk/ít Blok/BSO 8+ haar bezorgdheid uit over de manier waarop de afgelopen tijd wordt omgegaan met de ouderparticipatie binnen de genoemde vestigingen.

We worden slecht geÔnformeerd over zaken die binnen de organisatie spelen en waarin de oudercommissie een rol kan spelen. Hierdoor kan de commissie haar functie als inspraakorgaan van ouders niet goed uitvoeren.
Na de zomervakantie is dit al aangegeven met betrekking tot de ontwikkelingen van de BSO 8+. De recente ontwikkelingen rond het vestigingshoofd van de vestigingen Schiedamseweg, ít Honk, ít Blok, de BSO 8+ versterken het gevoel dat de organisatie niet de aandacht schenkt aan de ouderparticipatie, die nodig is om als oudercommissie goed te kunnen functioneren.

Het is nu ruim twee weken geleden dat de oudercommissie door het vestigingshoofd op de hoogte werd gesteld van het feit dat hij zijn functie m.i.v. 1-12-2000 niet meer mag uitoefenen. De oudercommissie is verbaasd dat de directeur nog geen actie heeft ondernomen om de zaak toe te lichten aan de (vertegenwoordigers van de) ouders. Bovendien, zeker als de organisatie meent dat het functioneren van een vestigingshoofd zodanig is, dat daar een zoín sterke maatregel tegenover staat als het niet meer mogen uitoefenen van de functie, vinden wij dat de oudercommissie hierover in een eerder stadium had moeten worden ingelicht.

Ook is het wenselijk dat de oudercommissie op de hoogte is van de procedure die in gang wordt gezet t.a.v. het nieuwe vestigingshoofd en ook daadwerkelijk bij deze procedure wordt betrokken.

De oudercommissie heeft er begrip voor dat de organisatie hard bezig is met het zoeken naar een oplossing voor de ontstane problemen en onderschrijft het belang van een snelle oplossing. Daarbij moet zeker niet de ouderparticipatie uit het oog worden verloren. De oudercommissie verzoekt de directie dan ook maatregelen te nemen zodat de oudercommissie weer de aandacht krijgt die zij verdient.

Namens de oudercommissie Schiedamseweg, ít Honk, ít Blok, BSO 8+,

M. Tenk, voorzitter