Gemeente Schiedam
T.a.v. wethouder P. Groeneweg
Postbus 1501
3100 EA SCHIEDAM

Schiedam, 10 december 2000

Geachte heer Groeneweg,

Wij hebben met instemming kennis genomen van uw persbericht van 8 december jl. Het doet ons goed om in deze, voor ons buitengewoon moeilijke situatie, de gemeente aan onze zijde te weten.

Gezien de ontstane bestuurs- en vertrouwenscrisis binnen de Stichting Kinderopvang Honki-Ponk, die bij u bekend is, verzoeken wij u met alle mogelijke middelen die u heeft direct in te grijpen en zodanige stappen te ondernemen dat de kinderopvang op verantwoorde wijze kan worden gegarandeerd.

Wij willen u erop wijzen dat het nemen van stappen geen uitstel kan dulden. Het probleem is vanaf maandag 11 december 7.00 uur acuut op alle vestigingen van Honki-Ponk, t.w. Schiedamseweg, 't Honk (lokatie de Harg), 't Blok, BSO 8+ (lokatie de Harg) en Piersonstraat.

Ons hebben signalen bereikt dat vele ouders hun kinderen niet zullen brengen, maar er zijn ook ouders die genoodzaakt zijn hun kinderen wel te brengen terwijl zij niet overtuigd zijn dat de opvang bij Honki-Ponk op dit moment verantwoord is.

Hoogachtend,
Namens de gezamenlijke oudercommissies, Schiedamseweg, 't Honk, 't Blok, BSO 8+ en Piersonstraat ,

Saskia Keijzer,
secretaris

afschrift gezonden aan :
- Hoofd afdeling Welzijn, mw. L. Hulshof
- Secretaris Raadscommissie SWW
- BOINK
-