Aan de Oudercommissies van Honki Ponk

Zondag 24 december 2000

Geachte oudercommissie leden,

Met verbazing heb ik kennis genomen van uw nieuwsbrief van 23 december. Een milde houding, misschien ingegeven door de kerst, is op dit moment m.i. ongepast, omdat dit ten koste gaat van of in strijd is met eerder ingenomen standpunten.
Het bestuur van Honki Ponk heeft blijk gegeven van het feit dat zij vindt dat er geen fouten gemaakt zijn en dat zij koste wat kost door wilt gaan.
De houding van het bestuur en directeur, blijkend uit hun recente schrijven, is voor mij aanleiding om het standpunt in te nemen, dat zolang de Bruin en van Wolferen er niet uit zijn onze kinderen niet naar Honki Ponk gaan.
Op de aangehaalde ouderavond in uw nieuwsbrief zijn ook het aanblijven van de Bruin en van Wolferen in stemming geweest. De uitslag was unaniem (2 onthoudingen), de aanwezigen eisten het vertrek van de Bruin en van Wolferen.
Op dit moment begrijp ik niet waarom u het voorstel van de gemeente voor het instellen van een bemiddelaar heeft geaccepteerd of als te onderzoeken optie ziet, omdat u ten aanzien van het aanblijven van de Bruin en van Wolferen geen onderhandelingsruimte heeft. De ouders zijn toch zeer duidelijk geweest..
Tevens betwijfel ik of uw nieuwsbrief aan de te stellen eisen voldoet.
Immers een opdrachtomschrijving met gewenste resultaten op welk moment en onder welke voorwaarden (zoals het niet aanwezig zijn van de Bruin en van Wolferen in de gebouwen) ontbreekt. Gelet op de uitslag van de eerdere ouderavond betwist ik dat u mandaat heeft of kunt krijgen om akkoord te gaan met een bemiddelaar als aan de voorwaarden de Bruin en van Wolveren eruit niet wordt voldaan. Zeker als er maar b.v. 50 ouders reageren. Maar ook hier is niet duidelijk telt de stemming per gezin/ouder of per kind. Ik zie het onderzoeken of een bemiddelaar mogelijk is weer als een vorm van vertraging en tijd is onze grootste vijand en speelt de Bruin en van Wolferen in de kaart. De stand van zaken is duidelijk, minnelijk zullen wij er niet mee uitkomen en ons rest alleen nog een kort geding.
De uitslag komt dan op korte termijn en iedereen weet waar hij aan toe is. Dus hoe eerder hoe beter.
Graag zie ik uw reactie tegemoet.

Saskia Zijlmans