Verkorte nieuwsbrief van de oudercommissies van Honki-Ponk

Zaterdag 30 december 2000

Let op: antwoordstrook s.v.p. compleet ingevuld en getekend meegeven of uiterlijk op maandag 1 januari 20.00 uur inleveren bij één van de vijf onderstaande adressen !!!!!

Beste ouders / verzorgers,

Naar alle waarschijnlijkheid hebben jullie inmiddels een brief van Marja van Wolferen ontvangen waarin wordt aangegeven dat :

- ouders die hun kind naar Honki-Ponk willen blijven brengen dit voor 4 januari 2001 schriftelijk kenbaar moeten maken;
- de heer de Kok toch (in tegenstelling tot eerdere berichtgeving) verbonden blijft aan de stichting;
- Honki-Ponk in ieder geval gesloten blijft tot 8 januari 2001.

Volgens het ouderbeleid van Honki-Ponk en de WMCZ (wet op medezeggenschap) heeft het personeel de mogelijkheid om twee bindende voordrachten voor bestuurszetels te doen. Ouders hebben de mogelijkheid om één bindende voordracht te doen. In totaal kunnen dus drie bestuursleden worden toegevoegd aan het bestaande bestuur. Volgens de statuten kan het bestuur van de stichting besluiten nemen met een meerderheid van stemmen.

Om zo sterk mogelijk te staan, dienen zoveel mogelijk ouders en medewerkers de beoogde nieuwe bestuursleden te steunen. Dit zijn :

- Wolleta Roozeboom (ouder) advocaat en procureur (al voorgedragen door de oudercommissies en geaccepteerd door ouders tijdens de ouderavond d.d. 20 december ’00), en
- Gerard Bos, werkzaam bij de gemeente Schiedam en orthopedagoog,
voorgedragen en geaccepteerd door het personeel, en
- Joop de Jong, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, tevens oud-gemeenteraadslid, voorgedragen en geaccepteerd door het personeel.

Indien jullie het met bovenstaande opzet eens zijn, verzoeken wij jullie bijgevoegde antwoordstrook compleet in te vullen, te ondertekenen en mee te geven of uiterlijk maandag 1 januari 20.00 uur in te leveren bij:

Marianne Ames, De Vlinderhoven 26
Erica Elskamp, A. van Burenstraat 9
Edith Campman, Stadhouderslaan 15 b
Maureen Sitton, Appelmarkt 4
Marloes Hoppstein, Westnieuwland 21, Vlaardingen

Helaas moeten jullie allemaal wederom een antwoordstrook invullen en ondertekenen. Dit is echter nodig in verband met de huidige ontwikkelingen en omdat we het traject kiezen van aanvulling van het bestuur. Neem dus even de moeite want ook de oudercommissies, de denktank en de bezorgers van deze brief zijn volop voor jullie bezig!

Hoe meer ouders de voordracht voor nieuwe bestuursleden steunen, hoe sterker we staan. Reageer daarom uiterlijk op 1 januari a.s. 20.00 uur door de ingevulde en ondertekende antwoordstrook in te leveren.

Antwoordstrook


Hierbij steunt :


Naam (inclusief voornamen voluit) :………………………………………………………………


Adres :……………………………….………….…………………………………………………


Woonplaats :………………………..…………………………………………………………..…


Aantal kinderen op Honki-Ponk :………….……..……………………………………………….


Vestiging : ………………………………………………………………………………………..


de voordracht van de hiernavolgende bestuursleden voor de Stichting Kinderopvang Honki-Ponk:

Wolleta Roozeboom (al voorgedragen door de oudercommissies)
Gerard Bos en Joop de Jong (voorgedragen door het personeel en gesteund door de oudercommissie)

Indien het huidige bestuur van de stichting deze kandidaten niet benoemt, ga ik ermee akkoord dat er een kort geding wordt gevoerd om dit doel te verwezenlijken.


Handtekening Datum


……………………………. …………………………….Uiterlijk maandag 1 januari a.s. 20.00 uur inleveren bij:

Marianne Ames, De Vlinderhoven 26
Erica Elskamp, A. van Burenstraat 9
Edith Campman, Stadhouderslaan 15 b
Maureen Sitton, Appelmarkt 4
Marloes Hoppstein, Westnieuwland 21, Vlaardingen