Beste Denktankers,

Namens de oudercommissies verzoek ik jullie het volgende: het opschorten van jullie (voorgenomen) acties die de procedure kunnen schaden. Met de procedure bedoel ik de voordracht van drie bestuursleden door ouders en personeel; ondersteund door de gemeente, en het mogelijk daaruit voortvloeiende kort geding. We ondersteunen jullie actiebereidheid en hebben begrip voor de aanslag die wordt gedaan op jullie en ons geduld en dat van de andere ouders. We staan met elkaar voor een doel: het op zo kort mogelijke termijn weer een kinderopvang waarin alle ouders vertrouwen hebben.

Met vriendelijke groeten, namens de oudercommissies

Erica Elskamp