3 januari, 16:15

L.S.

Van de 266 ouders en verzorgers zijn tot nu toe 192 ingevulde antwoordstroken ontvangen. Een zeer ruime meerderheid dus, datzelfde geldt voor het aantal personeelsleden dat de voordrachten e.d. steunt .

Aangezien het bestuur van Honki Ponk niet gereageerd heeft op onze voordracht, zullen we zoals aangekondigd de volgende stap moeten zetten.

Zojuist is het concept van de dagvaarding door onze advocaat de heer Jan Franken naar de rechtbank gefaxt.

Hiermee is aan de president van de rechtbank datum en tijd gevraagd waarop het kort geding kan dienen. Het antwoord is:

11 januari om 09:00

Om de zaak kracht bij te zetten is het zinvol om met zoveel mogelijk belanghebbenden aanwezig te zijn!

Zodra de dagvaarding definitief is krijg ik een afschrift, dat vervolgens op deze site gepubliceerd wordt. Het bestuur zal door een deurwaarder worden gedagvaard.