Nieuwsbrief van de oudercommissies van Honki-Ponk
Woensdag 3 januari 2001

Om te beginnen willen de leden van de oudercommissies iedereen een heel gelukkig en harmonieus 2001 wensen. In de afgelopen dagen is weer veel gebeurd. De oudercommissies maar ook de vele ouders van de denktank, zijn volop in touw geweest. We zetten de zaken even op een rijtje.

De voordrachten van Wolleta Roozeboom, Gerard Bos en Joop de Jong worden gesteund door 193 ouders. En dat aantal neemt dagelijks toe omdat er nog steeds antwoordstrookjes binnenkomen. Dit houdt in dat een overgrote meerderheid van de ouders deze voordrachten steunt en instemt met het voeren van een kort geding indien het huidige bestuur de voordrachten niet accepteert.
De werknemers van de stichting hebben het afgelopen weekeinde ook in meerderheid de voordrachten voor de nieuwe bestuursleden ondersteund en gaan ook akkoord met het voeren van een kort geding.

Dinsdagmiddag 2 januari heeft advocaat Jan Franken een brief gestuurd aan het bestuur van de stichting namens de ouders, het personeel en de gemeente Schiedam. Hierin worden de drie eerder genoemde personen voorgedragen als bestuurslid. Deze brief is te lezen op de website. Ook heeft de advocaat gereageerd op het ultimatum dat Marja van Wolferen aan de ouders (voor 4 januari reageren als je je kindplaats veilig wilt stellen) en aan het personeel (voor 3 januari reageren als je bij Honki-Ponk wilt blijven werken) had gesteld. De advocaat stelt in de brief dat ouders en personeel gezien de voordrachten op dit moment niet zullen reageren en dat zij zich nadrukkelijk alle rechten en weren voorbehouden.

Het bestuur moest woensdag voor 16.00 uur laten weten of zij het bestuur wilde aanvullen met bovengenoemde drie personen. Omdat het bestuur niet gereageerd heeft, is de advocaat de procedure
( kortgeding ) woensdagmiddag na 16.00 uur gestart. Hierin eisen ouders en personeel, gesteund door de gemeente, de benoeming van de drie personen tot bestuurslid. Ook wordt in de dagvaarding geprotesteerd tegen de plotselinge sluiting van de kinderdagverblijven en wordt opening geŽist. Naar alle waarschijnlijkheid heeft het kortgeding plaats op donderdag 11 januari om 10.30 uur in de rechtbank aan het Wilhelminaplein 100 te Rotterdam (volg Erasmusbrug richting Kop van Zuid, de rechtbank is het grijze gebouw recht voor je). De oudercommissies roepen ouders en personeel op het kortgeding bij te wonen. Een grote opkomst zal de rechter duidelijk maken hoe zeer de zaak speelt onder ouders en personeel.
Zoals in de vorige nieuwsbrief is gemeld, heeft de gemeente Schiedam zich garant gesteld voor de kosten van het kortgeding. Zodra de dagvaarding door de deurwaarder is uitgereikt, wordt deze op internet gepubliceerd (www.geocities.com/ponker2001).

De oudercommissies hebben er alle vertrouwen in dat ouders en personeel in het kortgeding in het gelijk worden gesteld. Maar voor het geval dat niet gebeurt, gaat ondertussen het zoeken naar andere mogelijkheden door. Zo voeren denktank-ouders momenteel gesprekken met andere kinderdaginstellingen en zijn ze bezig met het opzetten van een nieuwe stichting voor kinderdagopvang.

De oudercommissies doen nogmaals een beroep op de verontruste ouders om acties op te schorten die schade kunnen berokkenen aan het proces dat nu is ingezet.

Helaas kunnen wij jullie geen noodopvang voor de kinderen bieden, maar voor ouders die echt in de problemen komen en die in hun directe omgeving geen oplossing meer kunnen vinden, probeert ouder Marloes Hoppstein (tel.4266235) te bemiddelen tussen vraag en aanbod.

Sterkte de komende dagen en we hopen velen van jullie te zien bij het kortgeding op donderdag 11 januari om 10.30 uur.

De oudercommissies