Nieuwsbrief van de gezamenlijke oudercommissies van Honki-Ponk
vrijdag 12 januari 2001

Allereerst willen de oudercommissies iedereen feliciteren met het behaalde resultaat van het kortgeding. De rechter heeft de ouders en het personeel op alle punten in het gelijk gesteld. Dit betekent dat de drie voorgedragen bestuursleden binnen 24 uur moeten worden benoemd, dot de vestigingen maandag a.s. weer open moeten en dat het ontslag van personeelsleden niet aanvaardbaar is.

Inmiddels hebben afvaardigingen van de oudercommissies en het personeel gesproken met de (beoogde) bestuursleden Gerard Bos, Wolleta Roozeboom en Joop de Jong en met de gemeente. Tijdens deze bijeenkomst is ook een brief overhandigd waarin de oudercommissies het beoogd bestuur o.a. met klem verzoeken er voor te zorgen dat de opvang van onze kinderen op de kortst mogelijke termijn weer plaatsheeft en op vertrouwde en veilige wijze wordt gewaarborgd.

Advocaat Franken heeft tijdens dit overleg gezegd dat hij er dit weekeinde alles aan zal doen om de uitspraak van de rechter uit te voeren. Zijn doel is de bestuursleden de Bruin en Van Wolferen de toegang tot de panden te ontzeggen.

Bij deze nieuwsbrief is ook een brief van het beoogd bestuur toegevoegd. Hierin wordt u uitgenodigd voor een bijeenkomst aanstaande zondag in de Blauwe Brug. Het is in ieders belang dat u deze besloten bijeenkomst bijwoont.

Tenslotte willen de oudercommissies iedereen bedanken voor de tomeloze inzet en steun van de afgelopen weken. Dankzij onze saamhorigheid hebben we het kortgeding gewonnen. Wij hopen dat u de komende tijd ook uw medewerking wilt verlenen aan het weer op de rails zetten van Honki-Ponk.

De gezamenlijke oudercommissies.