Ouders

De ouders worden vertegenwoordigd door de oudercommissie. Daarnaast is een aantal ouders zo ongerust, dat er initiatieven buiten de oudercommissie om gestart zijn.

Akties

8 januari 2001: Nieuwsbrief 8, met routebeschrijving naar de rechtbank

6 januari 2001: Nieuwjaarsreceptie Schiedam

5 januari 2001:
Volledige tekst dagvaarding
Gewijzigd: Kort geding 11 januari 09:00!

4 januari 2001:
Voor de mensen onder ons die niet weten hoe het hoort te gaan tijdens de nu lopende procedure het volgende (dit bericht is opgesteld na overleg met de juridische werkgroep):
1 - alle contacten met Honki-Ponk, hetzij mondeling of schriftelijk, dienen uitsluitend plaats te vinden in of na overleg met de juristen ( Wolleta Roozeboom en Jan Franken>
2 - alle zaken van belang voor de procedure tijdig onder de aandacht brengen van de juristen
3 - geen acties op administratief gebied zonder overleg met de juristen
De juristen staan inmiddels in nauw contact met allerlei deskundigen op dit gebied, waarbij een traject wordt uitgestippeld hoe het kortgeding in te gaan. Dus allerlei, uiteraard goed bedoelde, adviezen van wie dan ook pas ten uitvoer brengen na overleg met de juristen. Met hun werk verdienen ze een redelijk zakcentje, dus laat ze daar maar wat voor doen.
Kortom op dit gebied kunnen we achterover leunen en moeten we afwachten, hoe moeilijk dat ook is.

3 januari 2001: Nieuwsbrief oudercommissies

2 januari 2001: Oproep oudercommissies

1 januari 2001: Reactie Marjan Tenk op brief Marja van Wolferen

24 december 2000: Brief van een ouder aan de oudercommissie naar aanleiding van de nieuwsbrief van vandaag.

21 december 2000: Brief aan burgemeester. In deze brief vraagt een ouder hulp van de gemeente.

21 december 2000: Reactie wethouder op vragen zoals die van Percy hieronder

21 december 2000: Brief van Percy aan de wethouder. In deze brief geeft een ouder zijn mening over de houding van de gemeente.

16 december 2000: Brief van John aan vestigingshoofden

10 december 2000: Brief van oudercomissies aan gemeente

6 december 2000: Brief van oudercomissies aan directie
6 december 2000: Brief van oudercomissies aan vestigingshoofden

Acties op maandag 18 december 2000

Van een verontruste ouder:

"Vanmorgen hebben we een geslaagde actie gehouden bij de Piersonstraat en de Schiedamseweg. De Piersonstraat is volledig afgesloten. De leiding van die vestiging heeft zich in de loop van de morgen bij de Schiedamseweg gemeld. Op de Schiedmaseweg waren lekker veel ouders aanwezig. In no time ook de politie. De ouders die ondanks alle publiciteit toch hun kinderen naar Honki brachten zijn aangesproken en hebben het adres gekregen van de alternatieve opvang."

De actie had als doel te onderstrepen dat ouders geen vertrouwen hebben in het huidige bestuur en de directie van Honki-Ponk. De actie was niet gericht tegen de leidsters.

Optocht op vrijdag 22 december 2000

Een aantal ouders is bezig met de voorbereiding van een fakkel-/lampion-/kaarsoptocht op vrijdag 22 december aan het eind van de middag. Het idee is om met zoveel mogelijk ouders en kinderen van de Piersonstraat naar het Stadserf te lopen. Meer informatie volgt op de bijeenkomst van a.s. woensdag.

Naar aanleiding van de vergadering van donderdag 14 december 2000 zijn op 15 december 2000 drie brieven verstuurd. De tekst van deze brieven staat hieronder.


Bestuur van Stichting Kinderopvang Honki-Ponk
Piersonstraat 37
3119 RG Schiedam

Schiedam, 15 december 2000

Betreft: vertrouwen in directie Honki-Ponk

Geachte bestuursleden,

In reactie op uw schrijven d.d. 10 december jl. (ontvangen d.d. 14 december 2000), kunnen wij u als volgt berichten.

U stelt in bovengenoemde brief dat het voor de zittende bestuursleden van vitaal belang is dat zowel de directie als het stichtingsbestuur van Stichting Kinderopvang Honki-Ponk het vertrouwen moeten hebben van zowel de ouders/verzorgers, het personeel als de oudercommissie.

Tijdens de donderdagavond 14 december gehouden informatie-avond voor ouders/verzorgers van kinderen op Honki-Ponk, hebben de aanwezige ouders/verzorgers (een ruime meerderheid van het totale aantal ouders/verzorgers) zich bijna unaniem uitgesproken inzake dit vertrouwen. Op 2 blanco stemmen na, hebben de aanwezige ouders/verzorgers hun vertrouwen opgezegd in mevrouw M. van Wolferen als directeur alsmede in haar functie als bestuurslid, en in de heer P.J. de Bruin als lid van het bestuur.

Wij nemen aan dat u hieruit uw eigen conclusies zult trekken.

Hoogachtend,

Namens de gezamenlijke oudercommissies Schiedamseweg, t Honk, t Blok, BSO8+ en Piersonstraat

Caroline Smit

Oudercommissie Piersonstraat

C.c.: Gemeente Schiedam, de heer P. Groeneweg

Stichting Boink

De vestigingshoofden van de Schiedamseweg, t Honk, t Blok, BSO8+ en Piersonstraat

Bemiddelingsbureaus

-----------------------------

Mr P.J. de Bruin
Mauritsweg 23a
3012 JT ROTTERDAM

Schiedam, 15 december 2000

Geachte heer De Bruin,

Naar aanleiding van het gesprek met mevrouw M. van Wolferen van donderdag 14 december jl., hebben wij het aanblijven van u als bestuurslid bij de Stichting Kinderopvang Honki-Ponk gisteren voorgelegd aan de ouders/verzorgers van kinderen op Honki-Ponk tijdens de informatieavond.

Een meerderheid van de ouders/verzorgers was bij deze informatieavond aanwezig. Zij hebben unaniem besloten dat zij u niet als bestuurslid van de Stichting Kinderopvang Honki-Ponk accepteren.

Wij vertrouwen erop dat u aan de hand van bovenstaande informatie de conclusie zult trekken, en uw functie als bestuurslid zult neerleggen.

Hoogachtend,

Namens de gezamenlijke oudercommissies Schiedamseweg, t Honk, t Blok, BSO8+ en Piersonstraat

Caroline Smit

Oudercommissie Piersonstraat

C.c.: Gemeente Schiedam, de heer P. Groeneweg en mevrouw L. Hulshof

Stichting Boink

Directeur Stichting Kinderopvang Honki-Ponk

---------------------------------------------

Stichting Kinderopvang Honki-Ponk

Mevrouw M. van Wolferen

Piersonstraat 37

3119 RG Schiedam

Schiedam, 15 december 2000

Betreft: gesprek d.d. 14 december jl.

Geachte mevrouw Van Wolferen,

In reactie op het overleg van 14 december jl. met u en een afvaardiging van de gezamenlijke oudercommissies Schiedamseweg, t Honk, t Blok, BSO8+ en Piersonstraat, kunnen wij u het volgende berichten.

De heer P.J. de Bruin moet zich terugtrekken als bestuurslid bij Stichting Kinderopvang Honki-Ponk

Tijdens de informatieavond voor ouders/verzorgers van kinderen bij Kinderopvang Honki-Ponk hebben de ouders/verzorgers zich hierover unaniem uitgesproken. Wij hebben geen vertrouwen in de heer De Bruin.

Uw voorstel om een interim crisismanager aan te zoeken, op voordracht van het bestuur, de gemeente, het personeel en/of de ouders, en aangesteld na consensus binnen deze vier partijen, om in de huidige bestuurssamenstelling en met de directie het gezondmakingproces van de organisatie te begeleiden (dit voorstel is overigens ook separaat door de vestigingshoofden gedaan).

Dit voorstel is tijdens de informatieavond voor ouders/verzorgers van kinderen bij Kinderopvang Honki-Ponk unaniem afgewezen. Deze optie is niet bespreekbaar zolang de heer De Bruin deel uitmaakt van het bestuur.

Vertrouwende u antwoord te hebben gegeven op uw vragen, verblijven wij,

Hoogachtend,

Namens de gezamenlijke oudercommissies Schiedamseweg, t Honk, t Blok, BSO8+ en Piersonstraat

Caroline Smit

Oudercommissie Piersonstraat

C.c.: Gemeente Schiedam, de heer P. Groeneweg

Stichting Boink

De vestigingshoofden van de Schiedamseweg, t Honk, t Blok, BSO8+ en Piersonstraat