RD Woensdag 10 Januari 2001

Verbijstering over nieuwe zet directrice Honki Ponk

'Mevrouw Van Wolferen richt eigen bolwerk ten gronde'

Door Sander Sonnemans

Het besluit van Honki Ponk-directrice Van Wolferen het merendeel van haar ruim zestig personeelsleden op staande voet te ontslaan, is bij de betrokkenen ingeslagen als een bom. Ook de AbvoKabo is met stomheid geslagen. ,,Zoiets hebben we nog nooit meegemaakt. Juridisch gezien kan het ook helemaal niet,'' reageert de vakbond.

Schiedam _ Voor veel ouders is het duidelijk dat Van Wolferen, die 25 jaar geleden de imposante kinderopvangorganisatie opzette, volledig in de macht is van de omstreden en veroordeelde iasotroof J. P. de Kok. Ze haalde de sekteleider bij Honki Ponk binnen als organisatieadviseur.

Via haar homeopaat O. Janssen, die wegens duistere praktijken uit zijn ambt werd gezet, kwam ze in aanraking met de advocaat mr. P. de Bruin, een adept van De Kok. Ook De Bruin werd ingelijfd; als bestuurslid. Toen Van Wolferen en De Bruin naar aanleiding van de crisis bij de kinderopvang door de Schiedamse wethouder Groeneweg (welzijn) werden verzocht op te stappen, weigerde het tweetal daar op in te gaan. Wel maakte Van Wolferen bekend te breken met De Kok, maar daar zag ze later toch weer van af.

,,Het overgaan tot de ontslagen is Van Wolferen ongetwijfeld ingefluisterd door De Kok,'' reageert een ouder. ,,Ze heeft een prachtig bolwerk neergezet, maar dat richt ze nu volledig ten gronde.''

Een andere ouder, die eveneens anoniem wil blijven, noemt de stap van de directrice 'heel logisch'. ,,Ik weet dat veel ouders het contract met Honki Ponk hebben opgezegd en er zullen waarschijnlijk nog wel wat ouders volgen,'' zegt ze. ,,Als je op den duur geen kinderen meer in de opvang hebt, kom je met een personeelsoverschot te zitten en dat gaat ten koste van de reserves (naar schatting een miljoen gulden; red.). Want er komt dan ook geen geld meer binnen. Ik vraag me trouwens af of die ontslagen juridisch gezien wel kunnen.''

Een woordvoerder van de oudercommissie heeft eveneens weinig goede woorden over voor de handelwijze van de directrice. ,,Het getuigt niet bepaald van een goed personeelsbeleid. Maandag stonden de leidsters aan de poort bij Honki Ponk en konden ze er gewoon niet in. En nu wordt iedereen zonder aanziens des persoons op straat gezet.''

,,Onthutsend,'' noemt een vader de actie van Van Wolferen, ,,als je als directrice z met je personeel om gaat. Verbazen doet het me niet echt, want het past wel in het plaatje over hoe ze de laatste weken opereert. Het lijkt erop dat ze geen kinderopvang meer wil runnen en alle ballast van ouders, het personeel en de gemeente van zich af wil gooien om met De Kok en De Bruin 'iets moois' te beginnen. Van Wolferen heeft het licht gezien, het licht van De Kok.''

De personeelsleden houden zich voorlopig nog afzijdig. Ze zeggen het kort geding van morgen af te willen wachten, voordat ze naar buiten treden. ,,Ja, ook ik heb een ontslagbrief ontvangen,'' zegt het vestigingshoofd van de locatie op de Schiedamseweg. Net als het overgrote deel van het personeel. Meer wil ik er nu niet over kwijt. Na het kort geding wil ik de pers weer te woord staan.''

Een personeelslid reageert via de speciale Honki Ponk-internetsite op het aangezegde ontslag. ,,Ik heb het idee dat het bestuur chaos wil maken zodat donderdagochtend een soort 'heksenjacht' op hen ontstaat en dit dus ten nadele van ons zal werken,'' schrijft ze. ,,Mijn verzoek is dan ook aan alle personeelsleden en ouders om donderdag rond de rechtszaak de kalmte te bewaren en zich waardig te gedragen.''


Schaumont
Op de site wordt door n van de ouders, die arts is van beroep, gemeld dat de Belgische arts T. Schaumont zijn betrokkenheid met Honki Ponk ontkent. Schaumont zou door Van Wolferen en De Bruin zijn voorgedragen als bestuurslid. De ouder ging op onderzoek naar de identiteit van de man. Aanvankelijk gaf de Belg in een telefoongesprek te kennen niet over de kwestie te willen praten, maar later ging hij toch op enkele vragen in.

,,Hij verklaarde dat hij nimmer is gevraagd voor het bestuur van Honki Ponk,'' meldt de ouder. ,,Hij kende Honki Ponk niet totdat hij er in de media over las en zijn assistente door journalisten werd gebeld. Hij gaf aan het een raadsel te vinden hoe zijn naam in de stukken terecht is gekomen. Het feit dat zijn naam bij de Kamer van Koophandel is opgediept, beschouwt hij als aantasting van zijn privacy. De Bruin en Van Wolferen zegt hij niet te kennen. Hij heeft echter de vraag of hij De Kok kent of voor hem werkzaamheden verricht, niet beantwoord. Meer wilde hij over de kwestie niet kwijt.''


Copyright Rotterdams Dagblad