Tom (T.P.A.M.) Schaumont

In de bestuursvergadering op 24 november is deze man voorgesteld als mogelijk nieuw bestuurslid.

De heer Schaumont ontkent betrokkenheid

Op maandag 8 januari heeft John Witjes, ouder bij Honki Ponk en zelf arts, gebeld met de heer Tom Schamont. Deze is genoemd door De Bruin en Van Wolferen in hun bestuursvergadering eind november. Hij zou gevraagd worden tot het bestuur toe te treden. In een voordracht aan de Kamer van Koophandel van 4 december kwam zijn naam ook daadwerkelijk naar voren. Tijdens het kort geding op 7 december echter bleek dat de KvK deze voordracht niet kon accepteren wegens het ontbreken van de handtekening van Schaumont. Daarna is niets meer van of over de man vernomen.

De heer Schaumont is een uit BelgiŽ (waarschijnlijk eindexamen middelbare school gedaan aan het Lievenscollege te Gent in 1978)
(hier woonde hij vroeger) afkomstige huisarts die sinds 1997/1998 in Rotterdam Zuid (Langenhorst 599, 3085HZ Rotterdam), is gevestigd in een solo-praktijk. Hij bedrijft volgens het artsenregister de reguliere huisartsgeneeskunde.
In het telefoongesprek (tel. nr. 010-4810282) gaf de heer Schaumont aan dat hij eigenlijk helemaal niet over de kwestie wil praten. Na enig aandringen gaf hij toch wat antwoorden op vragen.
Hij verklaarde dat hij nimmer gevraagd is voor het bestuur van Honki Ponk. Hij kende Honki Ponk niet totdat hij er in de media over las en zijn assistente door journalisten gebeld werd. "Het feit dat mijn handtekening ontbrak, zegt al genoeg. Voor mij is dit een afgesloten zaak."
Hij gaf aan het een raadsel te vinden hoe zijn naam in stukken terecht is gekomen. Het feit dat zijn naam bij de Kamer van Koophandel is opgediept beschouwt hij als aantasting van de privacy.
De Bruin en Van Wolferen zegt hij niet te kennen. Hij heeft echter de vraag of hij De Kok kent of voor hem werkzaamheden verricht niet beantwoord. Meer wou hij over de kwestie niet kwijt.

Het lijkt alsof de heer Schaumont thans geen (aktieve) rol in de Honki Ponk kwestie speelt. Of hij een rol op het iatrosofisch gebied speelt, is niet duidelijk.

Wie weet er meer?
E-mail: ponker2001@yahoo.com
9januari 2001