DAG HAMMARSKJ÷LD FOUNDATION
Institute for human law, human right and human justice
Trompstraat 324,2518 BS The Hague,The Netherlands


FIRST DECLARATION OF RIGHTS

Doel:
1. Het initiŽren van individuele rechtvaardigheid.
2. Het ontwikkelen van principes waarmee individuen hun relaties onderling, in
    en met organisaties kunnen regelen op basis van vrijheid, wederkerigheid en
    moraliteit.
3. Het begeleiden van individuen en organisaties naar een situatie waarin hun
    relaties op basis van inzicht in en begrip voor de basisbeginselen van moraliteit
    en menselijke rechtvaardigheid gestalte kunnen krijgen.
4. Het ontwikkelen en beoefenen van rechtspraak die gebaseerd is op moraliteit
    en rechtvaardigheid.

Uitvoering:
1. Vorming, scholing en opleiding.
2. Het beoefenen van rechtspraak:
    a. objectief - t.o.v. personen en organisaties
        - rationeel
        - rechtvaardig
        - genezend
    b. subjectief - t.o.v. individualiteiten
3. Publicaties

mr P. J. de Bruin   drs O. Janssen   J. P. de Kok

WENSEN U EEN VOORSPOEDIG EN RECHTVAARDIG 2004

  1. Het is de plicht van een vrij mens zich te ontwikkelen.
  2. Het is de plicht van een vrij mens om geld creatief te beheren.
  3. Het is de plicht van een vrij mens zijn/haar waarheid te spreken.
  4. Het is de plicht van een vrij mens de wereld om te zetten.
  5. Het is de plicht van een vrij mens zich zelf te beheersen.
  6. Het is de plicht van een vrij mens kennis des onderscheids te ontwikkelen.
  7. Het is de plicht van een vrij mens gemaakte afspraken te honoreren.
  8. Het is de plicht van een vrij mens een kunstzinnig leven te leiden.
  9. Het is de plicht van een vrij mens het zich zelf gestelde doel te bereiken.
10. Het is de plicht van een vrij mens het handelen door inzicht, kennis, begrip en
      liefde te laten leiden.
11. Plicht is het gevolg van voorgeboortelijke besluitvorming.
12. Het is de plicht van een vrij mens vrijheid voor de Ander mogelijk te maken.

     Jan Pieter de Kok, 29-09-2003

* Een plicht is een zelfstandig, in vrijheid, onafhankelijk van invloeden uit binnen-
   en buitenwereld door een volwassen mens op zich genomen taak.

* Lord Acton:'Liberty is not the power of doing what we like, but the right of being
   able to do what we ought.'

Omslag:"Duty-Full", aquarel Jan Pieter de Kok, 2003