Binnenland, dinsdag 19 december

Escalatie rond Honki Ponk Kinderdagverblijf

van onze verslaggever

De gemeente Schiedam dreigt de stichting Honki Ponk met het intrekken van vergunningen voor kinderdagverblijven, als de directeur niet opstapt. De directeur, ook bestuurslid, wilde gisteren van geen wijken weten, net als haar eveneens omstreden medebestuurder, ondanks demonstraties van ongeruste ouders.

Het gaat al 26 jaar goed op de crèches van Honki Ponk in Schiedam en ook nu is, voor zover bekend, geen kind slecht behandeld. De directeur heeft een omstreden adviseur de laan uitgestuurd en biedt aan om een crisismanager orde op zaken te laten stellen. Toch willen ouders dat ze opstapt. De wethouder steunt hen in die eis, terwijl gemeentelijke controles geen onregelmatigheden aan het licht hebben gebracht.

Het is een moeilijke zaak, niet in de laatste plaats omdat directeur M. van Wolferen niet in de openbaarheid wil treden: zij acht dat niet in het belang van de kinderopvang. De ouders, die haar al jaren vertrouwen, zijn in opstand gekomen nadat ze eind november vernamen dat iatrosoof J. de Kok al twee maanden fungeerde als adviseur van de directeur. De Kok, die patiënten onder meer adviseert piano te spelen en gekiemde tarwe te eten, is veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf omdat door zijn bemoeienis een patiënt medische zorg werd onthouden.

,,Dat had de directeur ons moeten vertellen'', zegt ouder M. Ames, die ook in de oudercommissie van een aangesloten crèche zit. ,,De oudercommissie heeft het recht om het kwaliteitsbeleid mede te bepalen. Het inhuren van een organisatie adviseur, zoals de directeur De Kok noemt, valt daaronder.''

Voor zover bekend bij Ames heeft De Kok een deel van de leidsters gesproken en een astmatisch kind geobserveerd in de groep. Dat was het kind van een leidster, die daarvoor toestemming had gegeven.

,,Maar we hoorden ook rare verhalen. Een ouder kwam een kind halen. Dat zat in een boom. Toen de ouder vroeg of de leidster al had gezegd dat dat niet mocht, zou die hebben gezegd: 'Een kind heeft recht op een eigen dood'. Wij zijn bang dat de leidsters onder invloed komen van De Kok. En dat kan niet in een kwetsbare organisatie als de kinderopvang.''

Dat de iatrosoof inmiddels is vertrokken als adviseur, is de ouders niet genoeg. Ze willen inmiddels dat de directeur helemaal vertrekt: de suggestie om een crisismanager orde op zaken te laten stellen -een idee van het personeel, overgenomen door de directeur- is de ouders evenmin genoeg. Het steekt hen vooral dat de advocaat van De Kok, P. de Bruin, sinds mei bestuurslid van de stichting is. De Bruin stond zelf ook enkele malen voor de rechtbank, omdat hij zijn kinderen niet naar school stuurde: een zaak die hij overigens uiteindelijk won met beroep op het feit dat hij van de 'Michaelische' geloofsrichting is, een erkende richting door de overheid.

De Bruin kreeg ruzie met de overige drie bestuursleden, die vervolgens uit het bestuur zijn gestapt en daarvan spijt kregen toen ze de link met De Kok ontdekten. Inmiddels zijn De Bruin en Van Wolferen de enige bestuursleden. Wethouder P. Groeneweg sprak gisteren met beiden en vroeg ze op te stappen: dat weigerden ze. De gemeente gaat nu een 'aanbeveling voor een nieuw bestuur' opstellen: als die wordt genegeerd, kan de gemeente procedures beginnen om de vergunningen van Honki Ponk in te trekken.

De laatste controles van de gemeente wezen niet op misstanden op de opvang. ,,Mevrouw Van Wolferen stond tot nu toe heel goed bekend'', zegt de woordvoerster van de wethouder. ,,Maar wij denken dat de ongerustheid van de ouders niet zomaar ergens vandaan komt. We vinden het ongelukkig dat de directeur tevens bestuurslid is: zo controleert ze zichzelf. En ook de heer De Bruin lijkt ons te omstreden om in functie te blijven. We treden niet in de vraag of Van Wolferen ook directeur kan blijven.''

De groepsleidsters hebben zich ziek gemeld en willen dat het bestuur opstapt. Van Wolferen stuurt hen brieven waarin ze dreigt met ontslag. De ouders, die tot nu toe de kinderen onderling opvangen, overwegen een kort geding waarin ze de stichting aansprakelijk stellen voor het niet huisvesten van hun kinderen. De crèches zijn tot nader orde gesloten.

Copyright: Trouw