Binnenland, woensdag 3 januari

Honki Ponki gedreigd met rechter

De gemeente Schiedam, de ouders en het personeel van de kinderopvang Honki Ponk hebben een ultimatum gesteld aan het stichtingsbestuur. Gaat directrice M. van Wolferen niet akkoord met de benoeming van drie nieuwe leden in het bestuur, dan stappen ouders en leidsters naar de rechter.

Het bestuur van Honki Ponk is al enige tijd niet compleet. Volgens de statuten behoort het bestuur te bestaan uit vijf leden. Eind vorig jaar vertrokken drie bestuursleden omdat zij het niet eens waren met de benoeming door de directrice van de omstreden iatrosoof J. de Kok als adviseur.

Toen de ouders lucht kregen van deze aanstelling, hielden zij hun kinderen thuis en eisten ze dat de twee overgebleven bestuursleden, Van Wolferen en haar rechterhand P. de Bruin, zouden opstappen. De medewerkers van het kinderdagverblijf weigerden uit protest naar hun werk te gaan. Het tweetal blijft echter volharden en stapt niet op.

Vorige week heeft directrice Van Wolferen de leidsters opgedragen weer aan het werk te gaan. Ook deelde de directrice de ouders in een brief mee dat zij niet van plan is te breken met iatrosoof De Kok. Als Van Wolferen en De Bruin niet akkoord gaan met de door ouders en leidsters aangedragen nieuwe bestuurders, stappen zij nog deze week naar de rechter.

Copyright: Trouw