21 december 2000

Geachte heer Groeneweg,

Ik ben boos. Heel boos.
Gisteren heeft u circa 200 verontruste ouders en een aantal kinderleidsters toegesproken. Deze ouders hebben als makke lammeren uw lege kerstpakket in ontvangst genomen. Later, toen u weg was werd het de meesten pas duidelijk dat het kerstpakket dat u ons overhandigde tot op de bodem toe leeg was. De emoties liepen weer hoog op. Gelukkig heeft u daar niets van gemerkt. Zodat u weer met een gerust hart kon vertrekken. En waarschijnlijk, in tegenstelling tot de meesten van ons, van een rustige nacht in dromenland heeft kunnen genieten.
De meeste van onze kinderen zitten nu al 2 weken thuis of bij opa en oma of een buurvrouw die wel even wil oppassen. Volgens de kranten berichten gaat het om 300 kinderen. Dat betekent dat al 2 weken lang met 300 KINDEREN wordt geleurd. Wij kunnen hebben dat tot nu toe kunnen opvangen door elkaar te steunen met de opvang, door vrij te nemen of familie en vrienden in te schakelen. We vinden veel begrip in onze omgeving. Maar zoals met elk nieuwtje raakt de omgeving ook hier aan gewend. De opvangmogelijkheden en de vrije dagen raken een keer op. Het water begint ons tot de lippen te stijgen. Ik begrijp dat u als gemeentebestuurder geen ijzer met handen kunt breken. Ook begrijp ik dat het moeilijk onderhandelen is met een rat als De Bruin en de Kok in de luwte. Met mevrouw Van Wolferen heb ik nog steeds medelijden. Zij heeft zich door deze parasieten volledig laten inpakken. Met als gevolg dat haar met veel idealisme opgezette kinderopvang in snel tempo wordt afgebroken. Zij dreigt na 25,5 jaar goede zorg uit de ouderlijke macht te worden ontzet. Haar kindje Honki Ponk wordt haar afgenomen. Of door de gemeente of door de ratten die het willen omtoveren tot een iatrosofisch bolwerk. Dat doet het ook goed in de media. Schiedam is toch al niet zo positief in het nieuws de laatste tijd. Naast extreem rechts (Schiedam is nog de enige gemeente met een raadslid van de CD) hebben nu ook de iatrosofen hun intrek in de stad genomen.
Naast de 300 kinderen die nu al weken in de kou staan zijn er ook nog zo'n 70 werknemers die in onzekerheid over hun baan zitten. De meeste willen dat de huidige directie en het bestuur zo snel mogelijk verdwijnen. Zodat zij weer normaal aan de slag kunnen.
Omdat voor u het kerstreces aanstaande is. En ik niet verwacht dat 'de gemeente' in deze periode met onze zaak bezig is. Vraag ik u toch met klem uw politieke nek meer uit te steken dan u nu al doet. U kunt toch best wel een alternatieve opvang regelen. En een gedoogvergunning afgeven. Er zijn ouders genoeg die in de kerstvakantie een leegstaand pand willen opknapen. Dan gaan De Bruin c.s. maar in beroep. Jullie weten toch ook wel hoe jullie zo'n procedure kunnen (t)rekken. Net zo lang tot de ratten het schip verlaten en wij (ouders en gemeente) het weer vlot kunnen trekken. Wij als ouders hebben dan ook meer armslag. Naast de gedoogvergunning kan dan gewoon het spoor van nieuwe stichting of aansluiten bij bestaande stichting of wat wij het liefste willen weer terug naar de oude Honki Ponk. Er moet op zeer korte termijn iets gebeuren! Er staan 300 kinderen met ouders en 70 kinderleisters in de kou. Al meer dan 2 weken en nog .. weken of maanden. Ik, als direct belanghebbende, overweeg om morgen u een verzoek om bestuurlijk optreden aan te bieden. Ik weet dat bestuurlijk optreden een paardenmiddel is. Maar naar mijn mening in deze situatie wel het laatste redmiddel.
Ik hoop dat u mij voor morgen kan overtuigen mijn verzoek om bestuurlijk optreden niet in te dienen.

Met een verontruste groet,

Percy van As (vader van Matthijs, Liselotte en Iris)