Beste Scorpio, wie je ook maar mag zijn!

Heden ben ik op de hoogte gesteld, dat iemand die zijn ware identiteit achter de schuilnaam Scorpio verbergt, vertekende informatie geeft over hetgeen mijn ex-echtgenote, mevrouw Marie Jose van den Bungelaar, is overkomen naar aanleiding van het feit, dat zij haar lot volledig en onvoorwaardelijk in handen had gelegd van de zich "iatrosoof" noemende Jan Pieter de Kok.

Zij, die geinteresseerd zijn in de werkelijke loop der gebeurtenissen stel ik (hierbij) de bij de politie afgelegde verklaringen ter beschikking:

de wijkverpleegster E.C.J. Gremmen
de orthopedisch Chirurg H.J.W. Pulles
de internist P.A. Bleeker
de internist H.A.C. de Vos
de arts assistent D.A. Opstelten
de longarts A.A.F. Baas.

Anders dan de zich noemende Scorpio die "toevallig" bij het proces tegen de Kok aanwezig zou zijn geweest, wil doen geloven, was de DUBBELzijdige longontsteking al geconstateered voor de opname in het ziekenhuis, op 20 april 1990. Immers de medicus Pulles verklaart dat hij op zondag 15 april 1990 een beeld waarneemt passend bij longontsteking, rechts meer dan links. De internist P.A. Bleeker verklaart over de opname van Marie-Jose van den Bungelaar: "tevens constateerde ik geluiden van een dubbelzijdige longontsteking, zo ernstig als ik nog nooit gehoord had...." (zie documentatie)

Ook de neuroloog P.J. de Jong verklaart in zijn schrijven 19 juni 1990 aan de huisarts: "zij was opgenomen in verband met een DUBBELzijdige pneumomie."

De stelling dat de dubbelzijdigheid van de longontsteking ontstaan zou zijn NA opname in het ziekenhuis is een leugen! Ook de bewering dat MJ niet tegen de toegediende antibiotica bestand zou zijn geweest is een fabeltje. Uit alle verklaringen van artsen, die zich voor de redding van MJ hebben ingezet, blijkt juist zonneklaar dat, ware er in een eerder stadium antibiotica toegediend, de levensbedreigende crisis had kunnen worden voorkomen.

Dat MJ na de opname om 5 uur am een aantal uren op de afd KNO heeft gelegen, wekt geen verwondering, want er was bij deze acute opname geen plaats op de afd. interne. Aan het einde van de ochtend is MJ op de aanwijzing van de inmiddels ingeschakelde longarts overgeplaatst naar de afdeling intensive care om kunstmatig beademd te worden. Haar toestand werd toen reeds als hopeloos ingeschat.

Dat de zich "iatrosoof" noemende J.P. de Kok weinig kaas gegeten heeft van de geneeskunde en met zijn geldingsdrang en waandenkbeelden grootst mogelijk leed kan aanrichten, moge uit de verklaring van de artsen, die de geneeskunde wel gewetensvol uitoefenen, duidelijk zijn. Dat de "iatrosoof" en zijn volgelingen, zoals de voor het leven geschorste Olaf Janssen, hun toevlucht nemen tot laffe leugens, wanneer zij voor hun daden ter verantwoording worden geroepen, blijkt o.m. uit het huichelachtige briefje van O.Janssen aan het Medisch Tuchtcollege d.d. 6 juni 1990 waarin deze Janssen stelt dat " mevr. Reuchlin-v.d.B. niet bij mij onder behandeling is geweest." De verklaringen van de artsen en verpleegkundigen tonen het tegendeel aan.

Laat hetgeen MJ is overkomen voor een ieder, die verleid wordt volledig vertrouwen te stellen in 'SOUTENEURS DE LA PEUR', als Jan Pieter de Kok, gewaarschuwd zijn, dat dit soort lieden de angsten en noodsituaties van vertwijfelde en zoekende mensen slechts uitnutten met als voornaamste doel voor ogen om er zelf financieel zo snel mogellijk beter van te worden.

Ik heb het niet nodig om mij achter een pseudoniem te verschuilen en ik bied een ieder aan om desgewenst kennis te nemen van de in mijn bezit zijnde documentatie over de ernstige gevolgen bij het zich overgeven aan kwakzalvers en andere commerciŽle hoopwekkers.

J.G.Reuchlin

Wie mij wil bellen met vragen of meer wil horen over mijn ervaringen met de Kok kan mij bellen: 06-51357873 George Reuchlin