Honki Ponk staat weer stevig op haar fundament                   


Interim-directeur Van Ooijen: 'We scoren weer goed; dat is echt kicken'


Door Sander Sonnemans


  


Schiedam - Er klinkt gelach uit één van de kamers waar enkele personeelsleden geschaard rond het televisietoestel de grootste lol hebben om de deelnemers van het populaire talentenjachtprogramma Idols. Beneden, in de centrale opvangruimte, wordt in alle rust door enkele begeleidsters met wat kinderen gespeeld. Honki Ponk ademt weer als vanouds de sfeer van een kinderparadijs uit. Al geruime tijd, verzekert Bob van Ooijen. ,, Er is niet zo revolutionair veel veranderd. De problemen lagen ook niet op de werkvloer, maar op het bestuurlijke vlak.''


Van Ooijen werd half februari 2001 op voorspraak van het stichtingsbestuur en een afvaardiging van de ouders aangesteld als interim-directeur om 'de boel weer op de rit te zetten'. ,,Een ingewikkelde klus,'' zo stelt hij, ,,maar wel een enorme uitdaging. Er heerste voor ik er aan begon een enorme vertrouwenscrisis. Er was geen directie, geen bestuur, kortom, het was een complete chaos. Toch was het ook een relatief makkelijke opgave, want toen ik aan de slag ging had het inmiddels geformeerde bestuur al heel wat voorwerk gedaan. De tegen Honki Ponk aangespannen kort gedingen waren gewonnen, dus formeel waren de zaken rond. Het was niet zo dat het pad al was geplaveid, maar de deurmat lag er al.''


Met de in Oegstgeest woonachtige Van Ooijen werd een academisch gevormde troubleshooterin huis gehaald. Hij studeerde sociale- en organisatiepsychologie in Leiden, deed de Theaterschool in Amsterdam en volgde de postdoctorale management- en organisatieopleiding te Tilburg. Hij is 46, maar oogt als een dertiger. Zaalvoetbal en halve marathons, naast een goed glas wijn en een dito sigaartje die hij zo nu en dan tot zich neemt, houden hem jong. En hoewel hij strak in het pak is gestoken, heeft hij weinig weg van een snelle manager. Misschien voelt hij zich ook meer een regisseur en laat hij de mensen, net als op het toneel, de rol spelen die het best bij hen past.


,,Ik heb vrij vroeg geleerd om een proces z'n gang te te laten gaan. Als regisseur heb ik me nooit afgevraagd hoe we verder moesten als we vast dreigden te lopen. Als manager ben ik eigenlijk met hetzelfde bezig. Ik probeer het beste uit de mensen te halen, ze de rol toe te bedelen die hen op het lijf is geschreven. Ik zet ze ook neer op een plek waar ze kunnen groeien en probeer de lat hoger te leggen; maar wel op een hoogte die ze kunnen bereiken.''


Het eerste karwei waarmee Van Ooijen aan de slag ging was het herstellen van het bevoegde gezag. Er werd meteen een managementteam geformeerd, een ondernemingsraad in het leven geroepen en een cliëntenraad ingesteld. ,,Het herstellen van het vertrouwen was de belangrijkste opdracht. En dat is gelukt. Een belangrijke graadmeter daarbij is het feit dat ouders hun kinderen weer naar Honki Ponk hebben gebracht. Er zijn ook ouders weggegaan omdat ze van mening waren dat met het vertrek van Marja van Wolferen de organisatie was verdwenen, maar dat is een heel klein clubje. Een andere graadmeter was dat het personeel direct na de crisis aan de slag ging en weer plezier in het werk had.''


Hoger beroep


Met het aantreden van interim- manager Van Ooijen kon niet gelijk het boek waarin Van Wolferen en de iatrosofen De Bruin en De Kok de hoofdrol hadden gespeeld, worden dichtgeslagen. Want eind vorig jaar zou er nog een hoger beroep dienen, dat door De Bruin was aangespannen tegen de uitspraak van de rechter. Die had bepaald dat het een onrechtmatige daad van directrice Marja van Wolferen was geweest om ten tijde van de crisis bij Honki Ponk samen met De Bruin, De Kok en twee andere iatrosofische aanhangers zitting te nemen in het nieuwe bestuur zonder anderen daarin toe te staan. Uiteindelijk zag De Bruin, advocaat van beroep, in december af van het hoger beroep. In de tussentijd was Van Ooijen wel begonnen met een gefaseerde aanpak om het imago van het


beschadigde kinderdagverblijf in oude luister te herstellen.


,,Het herstel van het vertrouwen was daarbij het belangrijkst. We hadden, om maar een voorbeeld te noemen, het Vlietland Ziekenhuis en de gemeente als relaties. Het personeel bracht hun kinderen naar Honki Ponk. Het moest duidelijk worden dat hier alles weer bij het oude was. Daarna zijn we gestart met het werven van een directeur, maar de kandidaten die zich meldden, werden te licht bevonden. Zodoende ben ik aangebleven en bouwen we verder aan de organisatie. Wel is inmiddels op pedagogisch gebied een directeur aangesteld om op dat gebied zorg te dragen voor het inhoudelijke proces. In mijn hoedanigheid als interim-manager blijf ik voorlopig nog een rol spelen in de zoektocht naar mijn opvolger.''


Fusieplannen. Het woord is gevallen. Er was een vrijage met de Stichting Kinderopvang Schiedam (SKS), maar Honki Ponk brak de besprekingen begin dit jaar af. Gaandeweg bleken de cultuurverschillen van beide organisaties te groot en rees de vraag of Honki Ponk en de SKS wel echt wilden fuseren. Het antwoord daarop liet te lang op zich wachten en voor Honki Ponk was dat het teken het huwelijk af te blazen. Het kinderdagverblijf blijft wel zoeken naar een partner, want zonder schaalvergroting wordt de kans op overleven kleiner.


Meer kwaliteit


,,Die schaalvergroting is nodig om meer kwaliteit te kunnen bieden,'' stelt Van Ooijen. ,,Het voordeel daarvan is dat daarbij meer aan loopbaanontwikkeling kan worden gedaan. Bijvoorbeeld door personeelsleden neer te zetten op locaties met andere opvangsoorten. Ook komen er markttechnische aspecten bij kijken. Je voorkomt met een fusie dat partijen op de markt makkelijk tegen uit elkaar kunnen worden uitgespeeld. Het feit dat de fusiebesprekingen met de SKS zijn stopgezet, wil dus niet zeggen, dat Honki Ponk nooit zal fuseren. Het belangrijkste op dit moment is echter dat er een nieuwe, vaste directeur wordt aangesteld. Het fundament is gelegd, want de verstarring is verleden tijd. Honki Ponk is niet veranderd, de organisatie wel. We hebben inmiddels al heel wat bereikt. Bij onafhankelijke organisaties die het beleid van kinderdagverblijven en de arbeidsomstandigheden onderzoeken, scoren we goed. Dat is echt kicken.''


  Copyright Rotterdams Dagblad