Aan: alle gedaagden van het hoger beroep inzake Van Wolferen en De Bruin

Onderwerp: beŽindiging hoger beroep

Datum: 19 december 2002

Geachte mevrouw/meneer,

Het bestuur van Honki Ponk is verheugd u te kunnen mededelen dat de heer De Bruin zijn hoger beroep op 12 december jl. niet heeft aangemeld.

Dit betekent dat het hoger beroep van tafel is en u niet meer betrokken bent bij deze juridische procedure.

Het bestuur van Honki Ponk dankt u voor het gestelde vertrouwen en geduld, om deze zaak namens alle gedaagden te behartigen en tot een goed einde te brengen.

Namens het bestuur van Honki Ponk,

i.o.

J.J. van Collenburg
voorzitter