Onderstaand gedicht komt uit "Dichtwerk"
Opgedragen aan Mr. Pieter J. de Bruin
In dank voor zijn loyaliteit


Kaspar Hauser

Uw dagen bij voorbaat geteld
Een week voor de geboorte
werd het licht van Europa
voor eeuwen gedoofd
Zij wisten wat zij deden

Eeuwenlange erfenis van vuur
Onbedaarbaar verteren levenswaarden
Driegeleed werd drieledig
Luxe verziekt de massa

Kunt u nog uw eigen naam uitspreken
zonder de schaamte der geschiedenis?
Wanneer bevrijdt een mens
het Woord uit de kerkers van verontachtzaming?

De geboorte van het kernlicht
vindt plaats op het moment
dat IK de wereld verlicht

auteur: J.P. de Kok

UItgegeven bij de Christian Morgenstern UItgeverij 1990
ISBN 90-68784-011-3