Stichting Novala

Markt 7
4756AL Kruisland
0167-536090(P. van den Hout)
070-3837710(L.van den Hout)

Den Haag, 1 oktober 2002.

Geachte Mevrouw Bijl,

Hierbij de door u gevraagde motivatie betreffende onze keuze om Mirjam in de zorgklas van Stichting Novala op te vangen.

Betreffende: Mirjam
Geboortedatum: XXXXXXXX
Datum crisisopvang:13-09-2002 Plaatsende instantie: SPD Den Haag
Contactpersoon: Mw. R. Bijl
Contactpersoon en individueel begeleidster

Namens Stichting Novala: Mw. P. van den Hout/Mw. L. van den Hout.

Sinds vrijdagavond 13 september 2002 wordt Mirjam bij Stichting Novala opgevangen en begeleid, dit n.a.v. een verzoek van de SPD voor crisisopvang. Mirjam was extreem angstig en erg verdrietig, ze was op dat moment haar basisveiligheid kwijt voor zowel haar thuissituatie, school en naschoolse dagbehandeling.
Het leek ons niet goed voor haar om in deze situatie onmiddellijk naar een andere school te gaan en daarom hebben wij ervoor gekozen haar op te vangen in de zorgklas. Op deze manier kunnen we haar een veilige plek bieden zonder angstige nieuwe situaties,waarin ze zich moet bewijzen.
Op maandag 16 september is dit met Mw. Bijl van de SPD besproken en zij ondersteunde onze gedachtegang.

Het gedrag van Mirjam is sterk wisselend en ‘vraagt’ om duidelijkheid, structuur en veiligheid. Middels observatie en een duidelijke begeleiding werken we aan haar hulpvraag en daarmee indirect aan de hulpvraag van de ouders betreffende Mirjam. Daarnaast begeleiden we haar op cognitief gebied met behulp van de materialen die ons door de Rehobothschool ter beschikking zijn gesteld.

Voor deze intensieve begeleiding vragen wij de volgende vergoeding per dag:

- Kosten voor wonen en voeding € 10,-
- Crisisopvang 24 uur,waarvan 6 uur begeleiding à € 13,50 € 81,-
- Zorgklas, 5 uur per dag à € 27,- €135,-
- Overlegmomenten met externe instanties, gemiddeld 1 uur per dag à 27,-
Totaal €253,-

Mag ik u vriendelijk verzoeken om te zorgen voor een snelle afhandeling van het financiële aspect, zodat wij ons kunnen concentreren op de zorg en begeleiding van Mirjam.

Met vriendelijke groet, Liesbeth van den Hout.